Elever som trivs i skolan mår bättre och använder mindre droger och alkohol. Det visar den senaste forskningen på området. Det är också temat för torsdagens konferens "Skolan förebygger" där drygt 150 av stadens skolledare och annan personal deltar.

Sedan 2005 arbetar Statens folkhälsoinstitut med att föra ut kunskap om förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Tanken är att de elever som trivs och fungerar väl i skolan löper mindre risk att hamna i missbruk och problem av andra slag.

− Förr bestod det förebyggande arbetet av att upplysa och informera om droger och alkohol. Nu har man insett att det inte fungerar så bra när det gäller att ändra ungdomarnas beteenden. Det är viktigare att eleverna trivs och fungerar i skolan, säger Anders Magnusson, informatör preventions- och utvecklingsenheten inom Göteborgs Stad sociala resursförvaltning.

Trivsel ger bättre kunskap

Målgruppen för heldagskonferensen ”Skolan förebygger” är Göteborgs skolledare och verksamhetschefer. Enligt Anders Magnusson är syftet att göra dem medvetna om att det inte finns några motsättningar mellan skolans kärnuppdrag – att förmedla kunskap – och det drogförebyggande arbetet.

− Blir det lugnare i skolan och eleverna mår bra, blir det också lättare att förmedla kunskap, säger han.

Gott ledarskap förebygger

På konferensen program står information om olika metoder och modeller för att arbeta förebyggande. Ett exempel är ledarskap och förhållningssätt i klassrummet.

− Andra bitar i det förebyggande arbetet är social och emotionell träning, gott samarbete med föräldrar och fungerande strategier mot mobbning och skolk, säger Anders Magnusson.

Mjukare tag i skolan

Ulla Kungur, som är alkohol- och drogförebyggande samordnare i Göteborgs Stad, tycker att det pratas alldeles för mycket om hårdare tag i skolan. Hon vill lyfta fram en mjukare och samtidigt mer effektiv linje.

− Visst behövs även tydlighet och struktur, men framför allt goda kontakter, uppmuntran och beröm. Det är samma saker som gäller för barnuppfostran, säger hon.

Konferensen arrangeras av Göteborgs Stads sociala resursförvaltning, Statens folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen.