"Vi ser över skolskjutsfrågan". Grundskoleförvaltningen har beslutat att eleverna på Vrångö får behålla det extra resstödet under skolresan mellan Vrångö och Donsö. Det innebär att en medarbetare på skolan följer med skolbarnen på färjan mellan Vrångö och Donsö på samma sätt som under höstterminen 2019.

När vårterminen är slut kommer det extra resstödet inte att finnas kvar. Från och med i höst ersätts det med att eleverna blir mottagna vid Donsö brygga innan skoldagen börjar och därifrån blir de följda till skolan på Donsö.

– Grundskoleförvaltningen kommer fortsätta arbetet med hur vi kan underlätta för eleverna och vårdnadshavarna. Detta gör vi bland annat genom kontakter med Västtrafik kring tidtabeller för skärgårdstrafiken, säger Lotta Lekander, utbildningschef

Likvärdiga förutsättningar för alla elever
Under hösten har grundskoleförvaltningen utrett frågan om skolskjuts och extra resstöd till skolbarnen på Vrångö. Det extra stödet infördes 2012 av stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg efter önskemål från vårdnadshavarna när Vrångö skola lades vilande på grund av för få elever.

– Vi ser över skolskjutsfrågan i Göteborgs Stad för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett var man bor, säger Nils Kaiser, tillförordnad avdelningschef för myndighetsavdelningen på grundskoleförvaltningen.

Ny översyn av skolorganisationen
Grundskoleförvaltningen gör nu en översyn av skolorganisationen och kommer under våren att presentera hur skolorna i Göteborgs Stad kommer att vara organiserade i framtiden.

– Vårt uppdrag är att garantera alla elever i Göteborgs Stad en likvärdig utbildning med hög kvalitet, avslutar Lotta Lekander.