Barn och ungdomar på två förskolor eller skolor i samtliga stadsdelar, två gymnasieskolor inom utbildningsförvaltningen och samtliga förskolor och skolor i stadsdelen Kortedala få vara med och bestämma hur skolmiljön kan förbättras.

Barn och ungdomar är bra på att få fram kreativa och väl fungerande lösningar, bara de får chans att på allvar delta i planeringen och beslutsprocessen.

Det visar den försöksverksamhet med ”En skola att tycka om” som genomförts i Kortedala tillsammans med lokalförsörjningsförvaltningen, LFF.

”Förstår representativ demokrati”

Eleverna är mer måna om och vårdar det, som de själva tagit ansvar för och arbetat med.

– Här på Gamlestadsskolan är de toaletter, som eleverna var med och gjorde om nästan klotterfria efter fyra år, berättar Karin Herrman som är rektor.

– Men lika viktigt är att eleverna får vara med och lära sig hur man fattar beslut. De förstår hur representativ demokrati fungerar och hur man driver en förändringsprocess. Dessutom lär de sig nya saker och får möta andra yrkeskategorier som normalt inte finns i skolan.

Lokalförsörjningsförvaltningen har avsatt 30.000 kronor per förskola och 50.000 kronor per skola som är med i ”En skola att tycka om”.

”Duscharna är kalla”

– Vi vill samverka med dem som använder våra lokaler så att vi får bra skolmiljöer. Då är det viktigt att göra rätt åtgärder, som både är långsiktiga och varaktiga. Får eleverna vara med i arbetet hoppas vi att det kan minska skadegörelse och klotter, säger Eva Cassel, kundstrateg på LFF.

Tintin Piri som nu går i 3:an var bara sex år när Gamlestadsskolan arbetade med upprustningen av toaletterna. Helt klart har möjligheten till delaktighet och att resultatet blev i hennes tycke fint haft stor betydelse för hur hon ser på sin skola.

– Vi fick en färgläggningsbild som en arkitekt hade gjort. Jag målade mönster och färger för att det skulle vara gladare. Nu ska vi jobba på ett liknande sätt. Många klagar på omklädningsrummen. Duscharna är kalla och det luktar inte så gott. Därför har vi pratat i elevrådet om hur vi ska göra. Alla måste få ha sin egen idé, resonerar Tintin.

Att eleverna får vara med och se att miljöförbättringarna genomföras är viktigt. Det ska därför inte vara för omfattande åtgärder. Även förskolorna ska arbeta med ”En skola att tycka om”. Går det?

Många bra förslag från förskolebarnen

– Definitivt. Man kan involvera barnen på många olika sätt. De kan få rita, bygga modeller och man kan samtala, säger Gunilla Rosendahl, som är rektor och prövat arbetsmetoden på Knivsmedsgatans förskola.

– Jag föreslog personalen att de – bildligt talat – skulle ta de 54 barnen med sig och ställa sig utanför huset och sedan därifrån börja diskutera fram det pedagogiska arbetet och därmed också lokalernas funktion och utseende, berättar Gunilla. Då blev det full fart på idéerna och många bra förslag som vi sedan har genomfört.