”Bidrar med kunskap vi vuxna inte har”. Grundskoleförvaltningen arbetar med att öka elevers och vårdnadshavares delaktighet och inflytande i skolan. Sedan förra hösten arbetar förvaltningen med att utveckla elevers delaktighet när skolorna byggs om och byggs till. Eleverna är nu mer delaktiga i planering och utformning.

– Att bygga en ny skola berör eleverna i allra högsta grad. Genom att göra dem delaktiga i planeringen av en skola ser vi till deras rätt att bli hörda. Resultatet blir så mycket bättre. Elever har otroligt bra koll på miljön i skolan, de vet vad som är viktigt för de i en lärmiljö och har idéer om vad som kan bli bättre, säger Hans Björklund chef för fastighetsenheten på grundskoleförvaltningen.

Fina lärmiljöer både ute och inne

Elever har med stort engagemang deltagit i planeringen och utformningen av flera skolor. Några exempel är Skytteskolan, Kärraskolan, Glöstorpsskolan och Ellen Keyskolan med flera. Elevernas röster har varit viktiga i arbetet med att bygga bra, trygga och fina lärmiljöer utomhus och inomhus.

– Vi använder arbetsmetoder som gå-turer, workshops och undersökande arbete för att samla och lyfta fram elevernas förslag och tankar. Dessa för vi vidare in i byggprocessen för en skola, förklarar Andréas Forsberg utvecklingsledare för fysiska lärmiljöer på fastighetsenheten grundskoleförvaltningen.

Barnets eget perspektiv

– Det är viktigt att arbeta med både barnens egna perspektiv och med barnperspektivet, det vill säga vuxnas ögon på barns bästa i miljön. Men just när eleverna själva är delaktiga så bidrar de med kunskap som vi som vuxna inte har. De bidrar med synpunkter om allt ifrån vad som gör att det känns tryggt att gå på toaletten, vad de behöver för att kunna leka mera utomhus, namnförslag på en ny skola till var lärarrummet bör placeras för att lätt hitta dit, fortsätter Andréas Forsberg.