Förhållningssätt med inspiration från Norge. Drygt 100 anställda på utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad utbildas i vår i traumamedveten omsorg, TMO, ett sätt att möta barn som varit med om svåra upplevelser. Främst utbildas personal i elevhälsan och lärare i språkintroduktion, "sprintlärare".

– Fast det här gäller inte bara bemötande av flyktingbarn, utan av alla som varit traumatiserade på olika sätt. Inom elevhälsan möter vi ungdomar som hamnar i kris av alla möjliga anledningar, säger Mats Pihlgren, psykolog och gruppchef vid Centrala elevhälsan inom utbildningsförvaltningen.

Centrala elevhälsan ordnar utbildningen med hjälp av psykologer från Rädda Barnen, som tagit fram TMO med inspiration från Norge. En heldagskurs hölls i början februari och ytterligare tre hålls under våren, fram till mitten av maj. Intresset har varit stort.

Fullbokade kurser
– Ja, vi har 115 anmälda, så det är fullbokat nu, säger Mats Pihlgren.

Han säger att utbildningen handlar om att förstå vad som händer i mötet med traumatiserade och att förstå vad ett trauma gör med en människa, även rent neurologiskt i hjärnan.

– Det är inte en metod som lärs ut, utan ett förhållningssätt. Och det är användbart i möten med elever i stort också.

Enligt Rädda Barnen är TMO något som alla kan ge, inte bara utbildade terapeuter, utan även fotbollstränare, fosterföräldrar eller personal på boenden.

Behöver trygghet
– Det är en fördjupning som ger möjlighet till eftertanke om hur man arbetar i vardagen. Utbildningen är ganska bred men i den här första omgången riktar vi oss främst till sprint-lärare och elevhälsopersonal, säger Mats Pihlgren.

– Vi vet att många utsatta barn och ungdomar kan läka någorlunda väl om de får en trygg situation med ett gott bemötande av medvetna vuxna och då behöver inte specialistbehandling bli aktuellt för så många, även om det också behövs i vissa fall.

– Utbildningen siktar på att bättre kunna förstå och möta barn och unga i vardagen, i skola och på boenden och att bli medveten om sin egen del i mötet, just för att bidra till den stabila situation som de unga behöver, säger Mats Pihlgren.