Ska skolan ge eleverna en chans att lära för livet, så måste alla ha inflytande och det måste finnas ett öppet samarbete på skolan. Det säger Sveriges elevråd, SVEA, i sitt nya skolpolitiska program som ska behandlas på Elevrådskongressen i Göteborg den 19–22 mars.

Till kongressen som hålls på Burgårdens utbildningscentrum kommer elevrådsaktiva ungdomar från hela landet för att prata om både dagsaktuella frågor och visioner om framtidens skola.

– Det blir extra spännande i år eftersom SVEA växte fram och bildades för tio år sedan just i Göteborg. Det kommer folk som var med vid starten och tillsammans ska vi diskutera framtidens skola, berättar Einar Fredriksson, som är en av två projektledare för hela arrangemanget.

Stort intresse

Intresset är stort för att påverka det dagliga arbetet i skolan så väl som skolans utveckling i stort. Antalet elevråd som är med i Sveriges elevråd, SVEA, ökar och möjligheterna till insyn och inflytande i viktiga skolfrågor har förbättrats.

– Vi som är aktiva i elevråd brukar få ett bra bemötande när vi träffar politiker och andra beslutsfattare, säger Einar.

– Det finns mycket bra skrivet i skollagen, läroplaner, arbetsmiljölagen och annat, men samtidigt finns det mycket att förbättra. Dessutom stämmer inte alltid verkligheten med dokumenten.

Drog igång

Einar är 18 år och går samhällsprogrammet på Donnergymnasiet på Eriksberg. Han var med och drog ingång elevrådet på skolan. Av bara farten blev han kongressombud för två år sedan och ifrån i höstas håller han i den lokala planeringen av Elevrådskongressen.

– Det är mycket jobb, men också lärorikt. Jag är van att ta ansvar och när det är något jag brinner för, blir det lätt så att jag engagerar mig.

Skoldemokrati

Den stora frågan för Einar och för hans kamrater är skoldemokrati och elevinflytande. Då handlar det inte om färgen på väggarna eller vad som ska stå i skoltidningen utan om inflytande i undervisningen, över kunskapssynen och lärandet.

– I skolan ska alla kunna påverka planeringen av det egna skolarbetet och verksamheten måste anpassas till eleven. – Läraren borde fungera mer som handledare. Det behövs mer nytänkande från lärarna och vi elever måste få vara med och påverka inlärningssätt, kursplanering och examination.
Samarbete i nätverk

Arbetsmiljön och möjligheter till omprövning av betygen är andra viktiga frågor. Temat för elevrådskongressen är ”Tillsammans för en bättre skola”. Nätverk och samarbete i olika former är den modell som Sverige elevråd, SVEA arbetar efter och det är något man kommer att satsa ännu mer på framöver, inte minst i Göteborg.

– I och med att kongressen är i Göteborg tror jag att vi får fler att engagera sig här. Det är genom samarbete mellan elevråd som vi kan skaffa oss inflytande och dessutom utveckla, summerar Einar Fredriksson.

Fakta – SVEA:

Bildades 1994 i Göteborg

Medlemmar: Drygt 750 elevråd på grund och gymnasieskolor i Sverige, endast hela elevråd kan vara medlemmar

Inriktning: Nätverkssamarbete mellan elevråd, utbildning av elevråd och nationellt påverkansarbete