Direktören för förskoleförvaltningen Elisabet Nord lämnar sitt uppdrag efter beslut i förskolenämnden på onsdagen. Som tillförordnad direktör från den 28 februari har nämnden utsett Hans Wettby. Processen att rekrytera ny ordinarie direktör har inletts.

Elisabet Nord har varit direktör för förskoleförvaltningen sedan 2018.

−  Jag har haft uppdraget som förskoledirektör i nästan fyra år. Det har varit både utvecklande och utmanande att få vara med att bygga Sveriges största förskoleförvaltning och att sätta förskolan på kartan både inom staden och nationellt, säger Elisabet Nord.

Förskoleförvaltningen bildades 1 juli 2018 och Elisabet Nord har haft ansvaret för att starta och vidareutveckla förvaltningen. Under sina år har hon haft fokus på att skapa goda förutsättningar för barnens lärande och utveckling och särskilt arbetat för att sätta barnen i centrum.

Elisabet Nord tar ut innestående semester från den 28 februari och lämnar uppdraget den 22 maj. Hon har enligt gällande avtal sex månaders uppsägningstid och tolv månaders avgångsvederlag som samordnas och avräknas mot annan eventuell inkomst.