Göteborgs grundskolor får ny organisation. Skolenheter slås samman för att få bättre ekonomi, ökad likvärdighet, högre kvalité på undervisningen och färre skolbyten. Det är ett par av förändringarna i den omorganisation av stadens skolenheter som grundskolenämnden klubbade genom på torsdagen.

Göteborgs Stad får en ny skolenhetsorganisationen som ska öka kvalitén på undervisningen och öka likvärdigheten mellan olika skolor. Förändringarna ska genomföras stegvis med början hösten 2020 och innebär bland annat att flera skolenheter slås samman och att grundsärskoleklasser ska skapas som täcker alla årskurser i alla utbildningsområden.

De nya skolenheterna kommer även att organiseras i sammanhållna stadier, i huvudsak från förskoleklass till årskurs 6 samt från årskurs 7 till 9. Förhoppningen är att elever i framtiden endast behöver genomföra två skolval under sin skolgång, inför förskoleklass och årskurs sju.

Bygger på forskning och erfarenhet

Den nya skolenhetsorganisationen bygger på en ny utredning med forskning om hur man bäst organiserar skolor.
− Den tar även upp hur andra kommuner organiserar sina skolor och erfarenheter från bland annat rektorer, lärare och elever, säger Anders Andrén, projektledare på grundskoleförvaltningen.