Gemensam för skolor och förskolor. Den första oktober startade en ny gemensam bemanningsenhet för förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Den nya enheten ska förenkla och effektivisera vikarieförsörjningen och är en satsning för att få en högre kvalitet och mer kontinuitet för barn och elever i förskolan och grundskolan.

Marianne Nikitidis Claesson, hr-chef vid förskoleförvaltningen.

– Bemanningsenheten är en del i kompetensförsörjningskedjan och kommer inte ensam kunna lösa de utmaningar vi har att rekrytera personal. Men med den nya organisationen kommer vi att ha bättre koll på var det finns vikarier och vi kommer lättare kunna fördela om dem över staden så att det blir mer likvärdigt, säger Marianne Nikitidis Claesson, hr-chef i förskoleförvaltningen.

”Enklare att prova att arbeta som pedagog”
Bemanningsenheten hjälper till med vikarier både för korta och längre uppdrag på upp till sex månader.

– Det nya sättet att jobba med bemanning gör det enklare att prova på att arbeta som pedagog, säger Kristin Perem, hr-chef vid grundskoleförvaltningen.

Vikarierna kommer att jobba på ungefär samma ställe som idag och de som har jobbat i en stadsdel kommer att fortsätta jobba där eftersom det är viktigt med kontinuiteten för barn och elever.

Kristin Perem, hr-chef vid grundskoleförvaltningen.

– Skillnaden blir att vikarier som inte har fått något uppdrag i sin stadsdel kan gå in och jobba i en annan stadsdel där det fattas vikarier, säger Marianne Nikitidis Claesson.

Kompetensförsörjning prioriterat område
Att arbeta med kompetensförsörjningen är ett prioriterat område i båda förvaltningarna.

Men det innebär inte bara att anställa vikarier utan även att rekrytera tillsvidareanställda och att behålla de medarbetare vi har.

– Vi ser detta som ett sätt att attrahera nya pedagoger. Läraryrket är ett framtidsyrke, i Göteborgs stad finns det stora möjligheter att utvecklas inom arbetet. Så välkommen att söka, så kan vi tillsammans utbilda Göteborg, säger Kristin Perem.