"Nya ansökningar varje dag. "Hallå där, Ritva Ailomaa, enhetschef för myndighetsutövning på grundskoleförvaltningen i Göteborg. Så här en och en halv månad efter skolstarten – hur många barn saknar fortfarande skolplats?

Ritva Ailomaa.

– Det varierar från dag till dag eftersom vi hela tiden får in nya ansökningar från familjer som flyttar hit. Det är ett hundratal som väntar just nu, vilket med 10–15 ansökningar dagligen är ett normalläge. Det är mycket inflyttning till kommunen.

Det var problem vid skolstart att många stod utan skolplats, vad berodde det på?
– En del hade missat att söka. Även när man går från en skolenhet till en annan behöver man söka. Sedan är ju grundskoleförvaltningen ny och vissa har skickat fel så att ansökningen blivit liggande innan den kom till oss. Men nästan samtliga av dessa fall är avklarade nu.

– Det här att folk ansöker sent är dock inget nytt. -Tidigare var det stadsdelarna centralt eller skolorna själva som skötte om ansökningarna och då blev siffran inte så stor per stadsdel. Nu är vi en förvaltning så det sammanlagda antalet blir större och mer märkbar. Rättssäkerheten och likvärdigheten gynnas dock av central placering eftersom det är lättare att ha överblick och följa gällande regelverk.

Har ni någon plan för att färre ska missa ansökningen nu i höst?
– Det handlar om mer information. Att vi har information lättillgängligt på vår webb och på våra förskolor och skolor. Det är skolorna som möter vårdnadshavarna i första hand.

När öppnar årets ansökan till förskoleklass?
– 15 november. Den är öppen till 15 januari. Men kommer man inflyttandes efter det så går det bra att söka då också. Det finns ingen kö utan vi ger plats utifrån prioritetsordning om det är fler sökande än det finns platser på önskade skolor. Den första är att en nyanländ elev går före i en skola med få antal nyanlända. Därefter kommer syskonförtur och sedan tittar vi på närhetsprincipen.