Hvitfeldtska, Slottsbergsgymnasiet, Bräckegymnasiet och Ester Mosessons gymnasium har tillsammans fått 191.000 Euro ur EU:s Da Vinci-program för 84 praktikplatser utomlands. "Det glädjande mycket pengar", säger Ann-Marie Losenberg, internationell koordinator på utbildningsförvaltningen.

De fyra skolorna i Göteborg har sökt pengar från Da Vinci, ett av EU:s utbildningsprogram. Da Vinci stödjer arbetsplatsförlagd praktik utomlands för yrkesutbildningar.

Totalt räcker pengarna för att finansiera 84 praktikplatser på arbetsplatser inom EU och till de lärare som ska besöka eleverna under praktikperioden.

Ute i sju veckor

Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg har fått hela 83.700 Euro.

– Det är jättekul att vi har fått så mycket pengar, det är mer än vi hade hoppats på, säger Ulla Siewertz, rektor.

Det är elever på det specialutformade affärsprogrammet som ska åka från Hvitfeldska. Eleverna är ute i sju veckor och de åker strax efter jul för att komma hem innan sportlovet.

– Eleverna får kvalificera sig genom att söka platserna. Vi avgör sedan utifrån lämplighet vem som får åka. Det är viktigt att eleven klarar att vara ensam ute så länge och att de sköter sig, eftersom vi vill kunna fortsätta skicka elever till företagen även i framtiden, säger hon.

Till flera olika länder

Det är skilda företag från många EU-länder som eleverna på Affärsprogrammet kan komma till, till exempel Malta, Italien och Storbritannien.
Hvitfeldska har ett flera partnerskolor i Småland som också får ta del av pengarna.

– Det är ett sätt att hjälpa skolor som inte är så bra på att söka sådana här pengar. Vi fungerar som mentorer för dem, säger hon.

Övriga skolor som fått pengar för praktikplatser utomlands är Slottsbergsgymnasiet som fått 24.000 Euro, Bräckegymnasiet som fått 11.000 samt Ester Mosessons gymnasium som fått 72.000 Euro.