Angeredsgymnasiet har fått en miljon kronor från EU för att bygga upp ett nytt, IT-baserat studiecentrum på skolan. Här ska elever i behov av särskilt stöd få studera med hjälp av den allra senaste tekniken, bland annat digitala läspennor och "svarta tavlan" som skickar text rakt in i datorn.

Projektet heter Kunskapsportalen och är ett av tre projekt som på onsdagen beviljades stöd från EUs stadsutvecklingsprogram URBAN II Göteborg.

Folie läser text från tavlan

Kunskapsportalen innebär att tre lokaler på skolan förvandlas till en studiemiljö för elever som behöver extra stöd. Det gäller elever som har språkproblem, bristande grundkunskaper, som saknar positiv studiemiljö i hemmet eller som har dolda funktionshinder, till exempel dyslexi. Här ska 150-200 elever plugga i alla möjliga ämnen under de kommande två åren.

Först ska 25 stationära datorer köpas in, sedan bärbara datorer, mp3-spelare, läspennor och många andra tekniska hjälpmedel och programvaror.

– Idag finns fantastiska kompensatoriska hjälpmedel för elever som har problem med inlärningen, säger Samuel Engelhardt, utvecklingslektor på Angeredsgymnasiet.

Han berättar om den ”svarta tavlan” – eller rättare whiteboarden – som förses med en folie som gör att det som skrivs på tavlan förs över elektroniskt till en dator.

”Otroligt mycket ny teknik”

– Tekniken heter eBeam och är suverän för dyslektiker, som kan arbeta i datorn med det som läraren skrivit på tavlan. Likadant med talsyntes, som läser upp det skrivna från en dataskärm eller som gör det möjligt att lyssna i en mp3-spelare på lärarens stencil sedan den skannats in.

– Vi ska också köpa in läspennor, som man drar över en svensk text och får den engelska översättningen uppläst, med perfekt uttal. Det finns otroligt mycket ny teknik och vi har gjort en grundlig inventering för att kunna skaffa det bästa, säger Samuel Engelhardt.

I Kunskapsportalen ska specialutbildade pedagoger jobba tillsammans med ämneslärare och en bibliotekarie/webblärare. Minst två nya heltidstjänster ska inrättas.

Ska utvärderas av forskare

– Tanken är att spetsteknologi ska möta spetspedagogik. Det här får inte bara bli fräcka datorer och flashig teknik, vi måste utvärdera om det verkligen leder till bättre studieresultat, säger Samuel Engelhardt.

Ett samarbete har därför inletts med Växjö universitet som ska följa upp de nya metoderna och utvärdera hur eleverna utvecklas under projektperioden, som pågår till december 2007.

Målet är att Kunskapsportalen sen blir en del av skolans ordinarie verksamhet och ett lokalt lärcentrum.

– För eleverna är detta inte bara ren kunskapsinlärning utan en metod att lära sig att hantera IT, som ju blir allt viktigare både i skolan och i vuxenlivet, säger Samuel Engelhardt.