Med hjälp av pengar från Europeiska Socialfonden ska vuxenutbildningen i Göteborgs Stad bli bättre på att stötta de elever som är intresserade av entreprenörskap. Målet är att öka "ta sig för-samheten" och få fler elever att förverkliga sina idéer.

20.000 elever. Så många passerar Vuxenutbildningen i Göteborg varje år, och kanske finns det lika många vilda drömmar och goda idéer som väntar på att förverkligas efter avslutade studier.

Nu ska personalen på Vuxenutbildningen kompetensutvecklas för att bättre än tidigare kunna stötta de studenter som har ett intresse för framtida entreprenörskap.

Identifiera individers behov

– 60 pedagoger och studie- och yrkesvägledare ska få en grundläggande utbildning i entreprenörskap så att de lättare ska kunna se varje individs behov för att kunna gå vidare och förverkliga sina idéer, säger Maria Kristiansson, projektkoordinator på vuxenutbildningsförvaltningen.

Fem av deltagarna kommer att få extra utbildning så att de kan fungera som ”lotsar”, det vill säga ha fördjupade samtal och vara kontaktperson med andra instanser som arbetar för att utveckla näringslivet, exempelvis Business Region Göteborg.

Anställda entreprenörer

– Men studenterna måste inte nödvändigtvis starta egna företag, utan deras idéer kan mycket väl också förverkligas inom befintliga företag eller organisationer. Vi kallar det ”ta sig för-samhet”, att utveckla studenternas vilja och förmåga att ta vara på sina idéer, säger Maria Kristiansson.

Projekt-bidraget från EU omfattar 2,7 miljoner kronor och projektet, som startar i veckan, ska pågå i 1,5 år.