Under två dagar i mars 2007 blir Svenska Mässan skådeplatsen för ett EU-toppmöte i miniatyr. Göteborg har för andra gången fått i uppdrag att arrangera ett rollspel för gymnasieelever från åtta länder. På fredagen var två ansvariga från Europaskolan på besök för att planera och inspektera lokalerna.

Första gången Göteborg stod värd för det årligen återkommande EU-rollspelet, Model European Council, var i februari 2002. Sedan dess har varje år ett antal Göteborgselever åkt till andra europeiska länder, såsom München och Bryssel, för att delta i rollspelet.

Sex Göteborgsgymnasier deltar

Nästa år är det åter igen dags för Göteborg att stå som värd för arrangemanget, som omfattar drygt 200 ungdomar från åtta olika länder i Europa. Från Göteborg medverkar elever från sex gymnasieskolor. Drygt 30 av dem spelar ministrar, kommissionärer eller ingår i ett pressteam.

– Men det är betydligt fler inblandade. Vi har även elever som är sekreterare, som tillverkar skyltar och program, som lagar mat och transportelever som hämtar på Landvetter, säger Ann-Marie Losenborg, internationell koordinator på utbildningsförvaltningen.

Spelar 27 olika länder

Förberedelserna pågår för fullt. Två så kallade co-drivers, det vill säga ansvariga från Europaskolor i både Luxemburg och England, besöker under fredagen Göteborg för att planera upplägget och titta på mässans lokaler. Här ska en plenumsal med plats för ungefär 300 personer byggas upp och dessutom ett antal mindre sammanträdesrum.

– Det ska finnas rum så att varje politikområde kan träffas var för sig och en plats där länderna kan träffas. I år spelar ungdomarna 27 olika länder. Med två nytillkomna EU-länder blir det här det största EU-rollspelet som hittills har ägt rum, säger Ann-Marie Losenborg.

Demokratitanke bakom

Göteborgsungdomarna har fått i uppdrag att spela EU-kommissionen, Nederländerna, Finland och Ungern. De har mycket att läsa in sig på och alla får gå en förberedande, specialanpassad 50-poängskurs. Tanken är att eleverna både ska knyta kontakter och lära sig mer om EU.

– Det finns en demokratitanke bakom. Eleverna lär sig att kompromissa, får språkträning, lär sig möteskultur och dessutom får de vänner för livet, säger Ann-Marie Losenborg.

Europaskolorna startade

De Göteborgsgymnasier som deltar är Hvitfeldtska, Katrinelund, Schillerska, Polhem och Munkebäck och Burgårdens utbildningscentrum.

Medverkande ungdomar från andra europeiska länder går på så kallade Europaskolor, som är till för EU-tjänstemännens barn och som ligger i de städer där det finns EU-myndigheter.

Det var inom Europaskolornas verksamhet som rollspelet startade redan 1984.