Elever från Göteborgs gymnasieskolor deltar i nästa vecka, tillsammans med ett hundratal ungdomar från åtta EU-länder, i ett EU-toppmöte i Göteborg. I ett rollspel ska ungdomarna simulera ett EU-toppmöte. Arrangemanget kallas Model European Council och arrangeras årligen någonstans inom EU och det är första gången det hålls i Sverige.

114 ungdomar från åtta EU-länder tillsammans med 28 elever från sex gymnasieskolor i Göteborg, ska under två intensiva dagar spela ministrar och kommissionärer under ett ministermöte inom EU. Det blir många svåra frågor att lösa och samarbetsviljan kommer att sättas på prov.

Nyttigt möte

Tanken med hela tillställningen är att ungdomarna ska knyta kontakter med andra ungdomar och lära sig en massa om EU.

– Eleverna lär sig hur en demokratisk process går till, de lär sig kompromissa, de får en ökad språkkunskap, de ser att andra människor kan tycka olika i samma frågor, de får se att ingenting är rätt och fel, de träffar på andra kulturer och de kulturskillnader som finns, till exempel att det finns olika sätt att diskutera på, säger Ann-Marie Losenborg som är projektledare för Model European Council i Göteborg.

Omfattande förberedelser

Förberedelserna inför toppmötet har varit omfattande. Göteborgseleverna, som går både i årskurs ett, två och tre på gymnasieskolorna har gått en specialanpassad 50-poängskurs för att förbereda sig för rollspelet. På tisdagen möts de 28 för den allra sista träffen innan mötet i nästa vecka. Efter tisdagens finslipningar ska de vara redo för mötet som pågår mellan den 28 februari och 1 mars på Svenska Mässan.

Ungdomarna har bland annat blivit drillade i språk och de många fackuttryck som finns. Hela mötet sker på engelska, franska och tyska. Eleverna har också fått lära sig mycket om hur EU fungerar och hur ett EU-toppmöte går till, till exempel hur man begär ordet.

Model European Council, MEC, arrangeras sedan 1984 inom Europaskolorna i EU där ungdomarna till EU-tjänstemän studerar. Bland annat spelar elever från en skola i Bryssel EU-landet Spanien och en skola från München spelar EU-kommissionen.

De 28 göteborgsgymnasisterna kommer från Frölunda, Schillerska, Hvitfeldtska, Munkebäck, Polhem och Burgårdens utbildningscentrum. De ska spela delegater från Sverige, Grekland, Finland och Portugal.

Många göteborgsskolor deltar

Det är inte bara de 28 gymnasieeleverna i Göteborg som deltar i mötet. Elever från en rad andra skolor i stan är med runt omkring toppmötet för att det ska fungera. Elever som går utbildningar för uniformsyrken vid Bernadottegymnasiet ska spela säkerhetsvakter, elever från medieutbildningen på Munkebäcksgymnasiet ska dokumentera hela mötet, Burgårdens storkökselever lagar mat till deltagarna och elever från Slottsbergsgymnasiet står för blomsterarrangemangen.

Mötet avslutas med en ceremoni och mediebevakning, också den i form av rollspel. Gästtalare är Annelie Hultén, svensk EU-parlamentariker från Göteborg. Dessutom blir det mottagning på Börsen vid Gustaf Adolfs torg på avslutningskvällen. Det blir som om ungdomarna var på riktigt statsbesök.