I dagarna har anställningsgarantin trätt i kraft för de elever som i våras gick ut Göteborgs stads yrkesutbildning HOPP. Utbildningen är skräddarsydd för arbete inom äldreomsorg, funktionshinder eller förskola. Men det är bara en handfull som vill eller har kunnat utnyttja erbjudandet om fast jobb inom Göteborgs Stad.

– Vi hade förstås hoppats att ännu fler skulle hamna på våra arbetsplatser. Men vår förhoppning är att utbildningen ska locka ungdomar, det är en bra utbildning. Och eleverna kan inte bara räkna med jobb efteråt, de är också garanterade feriejobb under utbildningen samt lön under de sista tio veckorna av sin praktik, säger Yvonne Bergström, planeringsledare på stadskansliet.

Ser över utbildningen

Utformningen av utbildningen ska nu ses över. Till exempel kommer HOPP-programmets samarbete mellan skola och arbetsplatser att utvecklas ytterligare.

– Det är viktigt att Göteborgs Stad kan skaffa kompetenta medarbetare som trivs och är nöjda med sitt arbete, säger Helen Torstensson som arbetar med medarbetarutveckling på stadskansliet.

Tre år med mycket praktik

HOPP, hälso- och omsorgspedagogiska programmet, är ett treårigt gymnasieprogram med mycket praktik. Första terminen praktiserar eleverna sex veckor inom områdena äldreomsorg, funktionshinder och skola.

Under tredje terminen väljer eleverna inriktning och därefter får de en arbetsplats inom Göteborgs stad som fungerar som bas för utbildningen. Där gör de sin LIA-praktik (lärande i arbetslivet) under 30 veckor. På arbetsplatsen finns också en handledare som följer eleven under två och ett halvt år.

Måste komplettera sina betyg

För Göteborgs Stad är satsningen ett sätt att tillgodose det framtida personalbehovet inom verksamheterna. Därför har man garanterat eleverna jobb efter examen. Från och med första september trädde garantin i kraft. Men det är bara en handfull HOPP-elever som vill eller har kunnat tacka ja till erbjudandet om fast jobb.

– Att det är så få beror till stor del på att bara 13 av de 27 eleverna har blivit godkända. De andra måste komplettera för att få ut sin examen, säger Yvonne Bergström.

Flera har avstått garantin

Av dem som är färdiga är det flera som valt att avstå från anställningsgarantin. Fyra har redan ordnat arbete på egen hand, en tänker gå vidare till högskolestudier och några har vikariat hos andra arbetsgivare.

En ny kull med 27 elever har precis börjat utbildningen och ska under hösten ut på första praktikperioden.