Fortsatt stora skillnader mellan stadsdelarna. I år fick drygt 66 procent av niondeklassarna i Göteborg godkänt betyg i alla ämnen. Det är en minskning från förra årets nästan 69 procent. Skillnaderna mellan stadsdelarna minskar, men är fortfarande mycket stora. De fyra stadsdelarna Angered, Majorna-Linné, Centrum och Lundby har lyft sina resultat.

De preliminära siffrorna för slutbetygen i Göteborgs kommunala skolor presenterades vid en presskonferens på torsdagen. Förra året innebar en uppgång efter flera års nedgång. Nu ser det ut som att 2014 kanske bara var en tillfällig uppgång i en nedåtgående trend. Men analysen kring orsakerna har bara börjat.

– Den här presentationen är bara första steget i en lång kedja, sa Rickard Callenmyr på stadsledningskontoret.

– Nu får varje skola ta till sig sina resultat, sen görs en analys på stadsdelsnivå och i sista hand en bredare analys för hela staden.

Många orsaker
Anders Samuelsson, sektorschef för skolorna i Östra Göteborg, påpekade att det finns många olika orsaker till varför det ser ut som det gör.

– Varje skola har sina egna förutsättningar och utmaningar som skiljer sig väldigt mycket åt. Men det här är resultat vi inte är nöjda med. Vi måste göra en del saker mer och bättre.

– Och vi vet vilka de strategiska framgångsfaktorerna är: systematiskt kvalitetsarbete, kompensatoriska åtgärder och att jobba med ledarskapet på alla nivåer, sa Anders Samuelsson.

Niornas godkända slutbetyg har gått ner i de flesta stadsdelar, men Angered, Majorna-Linné, Centrum och Lundby har lyft sina resultat. Och skillnaderna mellan de bästa och de sämsta stadsdelarna minskar nu.

Västra Göteborg bäst
Förra året var Västra Göteborg i topp med 84,4 procent godkända elever och Angered längst ner på listan med 39,4 procent. Västra Göteborg är fortfarande i topp och Angered längst ner, men gapet har minskat; motsvarande siffror i år är 79,8 respektive 44,3.

På presskonferensen diskuterades ”kompensatoriska åtgärder” till områden och skolor med föräldrar som inte har så hög utbildning i bagaget.

Anders Andrén, sektorschef på Norra Hisingen, påpekade hur viktiga sådana kompensationer är:

– De senaste åren har vi sett att skillnaderna ökar mellan elever, mellan skolor, precis som i hela staden. Och det får återverkningar i skolan, rakt in i klassrummet.

Språket viktigt
– Det ställer ytterligare krav på att vi blir allt bättre på att kompensera och lära oss hur vi ska hantera en allt mer komplex bild på skolan, sa Anders Andrén.

Studiehandledare, ämnesundervisning på hemspråk samt språkutveckling som en nyckel till läsförståelse är andra åtgärder.

– Vi har arbetat mycket med språkutveckling i alla ämnen – svenska, matematik, kemi. I metoden ”Reading to learn” har alla lärare kompetensutvecklats för att jobba språkutvecklande, sa Anders Andrén.

Kenneth Wallengren, sektorschef i Askim-Frölunda-Högsbo, pekade på de stora skillnaderna även inom stadsdelen.

– Vi har en väldigt stor variation; en skola har 96 procent godkända, en annan skola har 52 procent. Och där ligger vår utmaning: Att försöka skapa likvärdiga möjligheter för alla elever.

Det ser bättre ut för sexorna
– Nu har vi en tilläggsbudget i Askim-Frölunda-Högsbo som ger ytterligare 10,5 miljoner för att öka bemanningen i de lägre skolåldrarna.

– Det kommer att påverka resultaten på lång sikt, en jätteviktig satsning för vår stadsdel, sa Kenneth Wallengren.

Betygen för sexorna ser bättre ut än för niorna. Där har 74,9 procent av Göteborgseleverna godkänt i alla ämnen i år, att jämföra med 73,6 förra året.

Anders Samuelsson, Östra Göteborg, tyckte att sexornas betyg kan vara minst lika viktiga att analysera som niornas.

– I de lägre åldrarna ser vi inte de stora variationerna. Där är det otroligt viktigt att vi bedriver systematiskt kvalitetsarbete, följer resultaten och analyserar dem.

Nyanlända ingår i statistiken
– Skolan behöver ju arbeta eleverna under en längre tid för att få effekt, sa Anders Samuelsson.

Asylsökande som ännu inte fått uppehållstillstånd finns inte med i statistiken, det gör däremot nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det innebär att en del av niorna som nu fått sina slutbetyg bara har varit i Sverige några månader.

– Utmarksskolan har tagit emot många nyanlända i årskurs 9. Det finns inte en rimlig möjlighet att de skulle uppnå målen i 17 ämnen efter så kort tid i Sverige, sa Johnny Rydgren, rektor för Utmarksskolan.

Utmarksskolan är en av dem som drar ner genomsnittsresultatet i Östra Göteborg och han tyckte att det kändes deppigt att framstå som en misslyckad skola.

– Jag vet ju att vi inte är en misslyckad skola. Med andra jämförelsesiffror skulle vi kunna få helt andra resultat.

– Men jag vill inte dra de siffrorna, för jag vill inte exkludera någon grupp, utan vill se alla som en tillgång i vår verksamhet, sa Johnny Rydgren.

5680_2.jpg

245A.jpg