Får stöd under tre år. Samverkan för bästa skola är en satsning av Skolverket. I år kan förskolor för första gången vara med, och Göteborgs Stad har påbörjat ett utvecklingsarbete på fem förskolor med svåra förutsättningar att nå målen i läroplanen.

Det är Dimvädersgatans och Blåsvädersgatans förskolor i Biskopsgården, förskolorna Merkuriusgatan 75 i Bergsjön, Hammarkroken 1 i Hammarkullen och Skolspåret 77 i Hjällbo, som deltar. De ska under tre år få stöd i att utvecklas med hjälp av nya verktyg och metoder.

Förskolorna har valts ut baserat på bland annat hur stor del av personalen som har pedagogisk utbildning och hur många barn som har utländsk bakgrund.

− Det grundläggande problemet är att alla barn inte får möjlighet till den utveckling och det lärande som de borde få. Vi får nu hjälp med att identifiera de faktorer som påverkar, först och främst när det gäller vad som inte fungerar på enheten. I slutändan handlar det om att vi vill att alla barn mår bra, har god självkänsla och klarar språkkraven när de ska upp i grundskolan säger Eva-Lill Thorsson.

Skolverket kommer att ha regelbunden dialog med förskolecheferna och tillsammans med förskoleförvaltningen följa upp och utvärdera arbetet.