Fokus på barn 0-6 år. Inspiration från Göteborgs läsambassadörer, workshops om föräldramedverkan och besök på familjecentralen i Angered. Det är några av programpunkterna när EU-projektet ”Open the door for reading” nu är igång, med första träffen i Göteborg.

Under tre dagar, onsdag-fredag 12-14 december, finns sammanlagt 27 bibliotekarier, förskole- och skolpersonal från fyra europeiska städer på plats i Göteborg, Tillsammans med den svenska styrgruppen ska de inom ramen för projektet öka kunskapen kring olika lässatsningar och arbeta för att öka medvetenheten om läsningens betydelse för barn 0-6 år.

Bra läsförmåga ger barn bättre livskvalitet
– Det är tydligt att det här är universella frågor och något vi alla jobbar med oavsett våra olika professioner. Vi har också mycket att lära av varandra. Den här gången är det fokus på vad vi i Göteborg gör, men kommande år är det vi som får inspireras i de andra städerna, säger Karin Eggert Kraft, lokal projektledare för ”Open the door for reading”.

Göteborg koordinerar det tvååriga projektet, som bland annat innehåller besök i samtliga städer. Under 2018 innebär det läsrelaterade studiebesök i Bristol och Åbo, samt i Bryssel och Milano under 2019.

– I Bryssel och Milano kommer det dessutom ordnas parallella konferenser för politiker och andra beslutsfattare, för att försöka nå ut i en större skala. Det är viktigt att öka förståelsen för att en bra läsförmåga i förlängningen ger barn en bättre livskvalitet. Därför kommer vi också ge ut en booklet om barns läsning som vänder sig till olika professioner.

Föräldrarna gör skillnaden
Att representanterna träffas återkommande ger också utrymme för mer allmänna diskussioner om vikten av barns läsande – både att de läser själva och att de får böcker upplästa för sig.

– De här dagarna har många pratat om vikten av att få barnen att läsa för nöjes skull. Många barn kan bokstäverna och kan sätta ihop ord, men om de inte förstår vad det handlar om blir det inte roligt. Mycket av diskussionerna handlar också om hur vi ska få föräldrarna att inspirera sina barn att läsa. Vi ser i rapport efter rapport att det är det som gör skillnaden. Att nå föräldrarna är också en huvudfråga för projektet.

Göteborgs stad har redan flera andra läsfrämjande projekt inom ramen för Jämlikt Göteborg, bland dem projektet Bokstart där bibliotekarier gör hembesök hos barnfamiljer. ”Open the door for reading” är en del av det långsiktiga arbetet Staden där vi läser för våra barn. Arbetet grundar sig i kunskapen om att högläsning och berättande för barn bidrar till mer likvärdiga livsvillkor.

316C.jpg
Foto: Karin Eggert Kraft