Ska främja barnens läsning. Lika men olika är titeln på boken skriven av elever i femte klass i Lundby. Tillsammans har de skapat sex berättelser som alla börjar med samma mening och som har ett gemensamt slut. Boken är ett sätt att främja barns läsning i Lundby, men också ett arbete där eleverna får tänka kring olikheter att vara från ett annat land, tala ett annat språk, komma från en stad eller från landsbygden.

Berättelserna i Lika men olika utspelas på ett läger och huvud¬personerna är fyra elvaåringar. De känner inte varandra sedan tidigare och kommer från olika delar av staden, landet och världen.

2EA0.jpg
Författare och illustratörer är elever i femteklass i Lerlyckeskolan, Bräckeskolan, Taubeskolan, Herrgårdsskolan, Toleredskolan, Bjurslättskolan och Rambergskolan. Metoden man använt sig av kallas stafettskrivning och innebär att någon skriver början på berättelsen, en annan mitten och en tredje slutet.

Träffade författaren Jo Salmson
Den 12 maj var det dags för boksläpp på biblioteket i Lundby med mingel, snacks och läsk. Kristian Westfeldt, Herrgårdsskolan, läste en av de spännande berättelserna för alla som samlats.

På plats från Bräckeskolan var Jana Dimitrova, Nils Henriksson och Oliver Cederwall med sin lärare Jeanette Schwartze.

– Innan vi började träffade vi författaren Jo Salmson som berättade hur man skriver en bok och hur det är att vara författare, berättade Oliver Cederwall.

”Kul att skriva tillsammans”
På Bräckeskolan valde man att skriva texten i grupp.

– Det var kul att skriva tillsammans, men ibland var det lite vårt att komma överens om hur vi ville ha texten, menade Jana Dimitrova.

Läraren Jeanette Schwartze var nöjd med elevernas arbete:

– Som lärare har det varit roligt att se hur eleverna byggt upp en berättelse tillsammans, och hur många bra textidéer som väcktes även om det kunde vara lite knepigt att få ihop allt i slutet. Det här sättet att arbeta med skrivande kan kanske inspirera till andra skrivprojekt i klassen framöver. Roligt att alla elever har fått en egen kopia av den fina boken också!

Fint engagemang
Bakom idén att skriva en bok ligger Biblioteksrådet där grundskolorna och folkbiblioteket tillsammans tar fram planer för läsfrämjande aktiviteter i Lundby.

Ingrid Forsberg, barn- och ungdomsbibliotekarie, har drivit bokprojektet med hjälp av lärare i årskurs fem:

– Resultatet är fantastiskt! Jag ser ett fint engagemang hos eleverna och ett intresse att fortsätta att skriva.