Fyra minuter ur ungas perspektiv. Tolv ungdomar. Tre veckor. En film. Resultatet blev filmen A som i Apa B som i Betyg. ”Budskapet är att vi alla har olika förutsättningar och att skolan måste ta hänsyn till det”, säger Carl Troiza som var med och gjorde filmen.

Se filmen här: A som i apa, B som i betyg

I somras anställde Göteborgs Stad Centrum feriejobbare för att fortsätta det arbete som några andra ungdomar gjorde sommaren 2013. De ungdomarna kom fram till att de ville ha ökat inflytande och enklare språk kring frågor de är berörda av.

Därför fick årets sommarjobbare i uppdrag att göra film på ett tema som är viktigt för unga. Helt enkelt för att ge kunskap om frågan ur ett ungt perspektiv och visa på möjligheter att påverka. Fokus hamnade på betygshetsen.

Vad vill du att filmen ska leda till?
– Det bästa vore om man anpassade skolsystemet efter allas behov. Till exempel kan inte alla studera hemma för att det är en otrygg miljö. Då vore det bra om skolorna öppnade ”pluggstuga” där en lärare kunde hjälpa till, säger Carl Troiza.

För att leda arbetet anställdes dokumentärfilmaren Tomas Haglund, men det var ungdomarna som filmade och gjorde allt idéarbete.

– Alla kom med bra idéer och det var svårt att välja bort. Oftast röstade vi, säger Carl Troiza.

Ska visas på Stadsmuseet
Efter sommarjobbet tar han med sig en stor respekt för filmyrket.

– Det tog oss tre veckor att göra fyra minuter film. Nu förstår jag att det tar väldigt lång tid att göra långfilm.
Filmen kommer att visas på utställningen Urbanum på Stadsmuseet och det planeras även för en premiärvisning. Tanken är också att filmen ska fungera som ett diskussionsunderlag i klassrummet.

2A3E.jpg