Kuratorer svarar på frågor. Det hela började med att skolkuratorerna Maria Karlsson och Jonna Lindén fick information om att flera elever började tappa motivationen för skolarbetet när undervisningen gick över till att bli mer på distans. ”Vi märkte att flera elever var stressade över skolan, ledsna och oroliga. Många beskriver att de skjuter upp uppgifter och att det sedan blir tufft att klara av allt”, säger Maria Karlsson.

– Det ligger ett stort ansvar på eleverna när undervisningen sker på distans. De måste själva skapa mycket av den struktur som vi på skolan annars står för, fortsätter Maria Karlsson.

Samtalen viktiga för att öka elevernas kunskaper och lärande

Att samtala är viktigt för att förstå och hantera sin situation. Det är grunden för att orka ta emot kunskap, lära sig nya saker, fortsätta vara nyfiken och tro på dig själv.

Filmerna har blivit ett smart komplement till möten och samtal i skolan. Genom dem kan de två kuratorerna prata med eleverna och finnas där för dem.

— Syftet med filmerna är att visa eleverna vilka vi är, att vi finns här och att de kan prata med oss om de behöver det. Jag tror även att de elever som inte skulle våga räcka upp handen i ett klassrum lättare kan komma till tals eftersom personen som ställer frågan kan välja att vara anonym. Då kan de kan skicka in anonyma frågor, säger Maria Karlsson.

— Dessutom kan vi välja att prata om känsliga saker som inte kommer som en direkt fråga. Det kan handla utanförskap eller vilket ordbruk de använder, men även känslor som eleverna tror att de är ensamma om att ha, säger Jonna Lindén.

Vad får ni för frågor?

— Vi får in hel en del frågor om uppgivenhet och nedstämdhet över hur covid-19 pandemin påverkar deras liv på olika sätt, säger Maria Karlsson.

Jonna Lindén fortsätter:

Andra frågor handlar om, ”Duger jag som jag är?”. Att prata om detta och få stöd av en vuxen kan hjälpa eleven att kommer vidare, känna sig stärkt och trygg i att det kommer bli bra och att hen har de förutsättningar som krävs.

Ibland finns det förutom frågor och funderingar även situationer i livet där våra elever behöver stöd från oss för att komma vidare helt enkelt i sitt lärande.

Tror du att ni kommer fortsätta med filmerna när allt är mer som vanligt?

— Kanske kan filmerna finnas kvar som ett sätt att möta eleverna på samtidigt som vi också är ute i klasserna, så vi får se varandra och ha livfulla härliga diskussioner. Det längtar jag till, säger Maria Karlsson.