De jobbade redan jämställt trodde de, men omedvetet behandlade de flickor och pojkar olika. Det kom fram när förskolepersonal filmades under projektet Jämt. Det gångna årets pedagogiska storsatsning i Göteborgs förskolor avslutas på måndagen men jämställdhetsarbetet fortsätter.

Den beskrivs som den största pedagogiska satsningen någonsin på förskolepersonalen i Göteborg.

På måndagen avslutas projektet Jämt i Göteborgs förskola med föreläsning och fest.

Flera mål

Ett 80-tal anställda från 21 olika förskolor och förskoleklasser i Göteborg har under ett år deltagit i utbildningsprojektet Jämt i Göteborgs förskola.

Under nio halvdagar har det varit föreläsningar och två till tre tillfällen per månad har de 23 arbetslagen haft tillgång till en handledare.

Utbildningen har utgått från aktuell pedagogik- och genusforskning har haft flera övergripande mål:

* Att stärka pojkars och flickors självförtroende och samtidigt utmana traditionella könsroller.
* Att utveckla barnens tolerans mot avvikelser – både inom och utanför den egna könsgruppen.
* Att stödja förmågan att uttrycka känslor, att ingå i känslomässiga relationer, att våga stå för sina åsikter och att sätta gränser.

– Arbetet ligger också i linje med jämställdhetsintentionerna i både skollag och läroplaner, säger Inger Rydström, planeringsledare i jämställdhetsfrågor på Stadskansliet.

Filmer avslöjar beteende

Deltagarna har under utbildningen förmedlat och fört ut de nya kunskaperna och medvetenheten om könsroller till övrig personal i verksamheten ute på förskolorna.

– Det har varit väldigt spännande och vi har arbetat hårt med detta. Bland annat har förskolepersonalen filmat en stor grupp barn med jämn könsfördelning. Det visade sig att de omedvetet behandlade pojkar och flickor olika, berättar Lena Johansson som är rektor för Björlandagården.

Filmerna avslöjade bland annat att förskollärarna ofta talade med pojkarna i korta meningar (gör si eller gör så), medan samtalen med flickorna inte sällan bestod av längre meningar som innehöll förklaringar.

– Man tror att man behandlar alla lika, men det gör man inte. Och den som blir medveten om det förändrar sitt förhållningssätt. Det är något alla borde få möjlighet till, säger Lena Johansson.

Undrande föräldrar

Projektet verkar ha fått ett mycket positivt mottagande bland de flesta deltagare. Men en del föräldrar var till en början lite undrande och skeptiska.

– Några har undrat om vi skulle göra flickor av pojkarna och tvärtom. Men det handlar inte om det. Syftet är att ge alla barn chansen att vara flickor, pojkar och människor på så många sätt som möjligt, utan att könsroller, personalens förväntningar eller speciella pojk- och flickleksaker ska begränsa dem, säger Lena Johansson.

Vid måndagens avslutning av projektet kommer etnologen Jesper Fundberg att berätta om sina erfarenheter av pojkfotbollens betydelse i utformandet könsroller. Fundberg lade förra året fram avhandlingen ”Kom igen, gubbar!”.

I vilken form projektet Jämt i Göteborgs förskola kommer att leva vidare är ännu inte klart. Berörda chefer ska diskutera frågan med ansvariga politiker i slutet av november.

Men erfarenheterna som gjorts under det gångna året kommer att sätta spår i arbetet på många förskolor i Göteborg för lång tid framöver.