Stockholms universitet lär ut ”språkbad”. Finsktalande lärare och föräldrar i Göteborg har nu chansen att fortbilda sig, bland annat i språkbadsmetoden. Fyra lördagar framöver ges en akademisk kurs i läs- och skrivundervisning för finskspråkiga.

För deltagarna kostar det inget att gå utbildningen, som ordnas på uppdrag av stadsledningskontoret vid Göteborgs Stad, som en del i stadens arbete med finskt förvaltningsområde.

Kursen är på 7,5 poäng och ges av avdelningen för baltiska språk, finska och tyska vid Stockholms universitet.

Föräldrar först
– Detta är första gången vi från finskt förvaltningsområde samarbetar med Stockholms universitet kring en akademisk utbildning i Göteborg, säger Antti Yliselä, planeringsledare för det finska förvaltningsområdet i Göteborgs Stad.

Kursen startar lördag 27 september och har 30 platser. Hittills är 23 tagna, de flesta av grund- och förskollärare från Göteborg, Borås, Uddevalla och andra västsvenska orter. Om kursen blir övertecknad, prioriteras lärare före föräldrar. I mån av plats får även andra intresserade gå kursen.

På kursen får man lära mer om undervisning i finska, om verktyg och metoder som används i finska skolor, till exempel språkbadsmetoden.

Språkbadsmetoden föddes i franskspråkiga Kanada och kom på 80-talet till Finland, där Vasa universitet forskat om metoden och utvecklat den för finska förhållanden.

Från Kanada
Metoden innebär att all personal i skolan eller daghemmet enbart och konsekvent talar minoritetsspråket, alltså inte barnens modersmål.

– I Kanada var det engelskspråkiga föräldrar som ville lära sina barn minoritetsspråket franska. I Finland har man anpassat metoden för att finskspråkiga barn ska lära sig svenska på språkdaghem, säger Antti Yliselä

I Finland innebär det alltså att personalen enbart talar svenska, så att barnen lär sig svenska i skolan eller förskolan och finska hemma i familjen och med kompisar.

– Tanken är att grunden läggs i förskolan, sen läser barnen mer och mer på sitt modersmål så när de går ut nian kan de lika bra svenska som finska. De har fått en balanserad tvåspråkighet, säger Antti Yliselä.

Bilda nätverk
I Sverige skulle man kunna göra likadant – fast tvärtom.

– Det här är intressant för oss som vill revitalisera finskan. Många familjer i Göteborg har koppling till Finland, men har tappat bort finskan. Kanske kan vi lära oss nåt av språkbadsmetodiken, säger Antti Yliselä.

– Många barn har mor- eller farföräldrar som kan finska, så språket finns nästan alltid inom familjen trots att det kanske försvagats.

Förhoppningen är att kursen ska utmynna i ett nätverk av pedagoger, föräldrar, äldre släktingar och andra intresserade som vill diskutera vidare kring hur finskan kan få nytt liv i Västsverige.