Belönas för kulturgärning. Grattis och hallå där, Cecilia Warnholtz, svensklärare på Skälltorpsskolan i Backa. Du har tillsammans med övriga lärare och eleverna tilldelats Karin Söderstipendiet för arbetet med Selma Lagerlöf och hennes texter. Hur känns det?

– Det känns väldigt hedrande och jätteroligt. Framför allt att det uppmärksammas när vi gör något positivt i skolan. Det mesta som skrivs om skolan handlar om tråkiga saker.

Blev ni överraskade?
– Ja, absolut. Vi har samarbetat med Selma Lagerlöf-sällskapet i drygt två år nu, men hade ingen aning om att de tänkte ge oss Karin Söderstipendiet.

Varför har ni arbetat med just Selma Lagerlöf?
– Hennes texter passar bra för ungdomar i högstadiet, vi brukar läsa dem i åttan. Och så ligger skolan vid Selma Lagerlöfs Torg med många gator i området som har namn kopplade till hennes verk. Det var därför Selma Lagerlöf-sällskapet och Litteraturbanken tog kontakt med oss för ett samarbete.

Vad är det ni har gjort?
– Vi har med modern teknik närmat oss författarinnans texter. Vi började med att eleverna fick gå ut och fotografera sig med iPaden vid exempelvis Akkas gata eller Kavaljersgatan och sedan ta sig an texterna utifrån det. De allra flesta kände inte till att gatunamnen var kopplade till böcker av en känd författare. Sedan har vi fortsatt med att skriva egna texter, göra filmer och konst utifrån teman hämtade ur Selma Lagerlöfs böcker. Vi har också haft utställningar på biblioteket i Backa och på stadsbiblioteket.

Vad tycker eleverna?
– Vi upplever att det har varit lättare för ungdomarna att närma sig de här texterna när det finns något konkret som de kan relatera till, exempelvis gatunamnen i området där de bor. Eleverna har fått göra egna berättelser utifrån sin vardag, men med utgångspunkt från Selma Lagerlöfs texter. Ett exempel är en film utifrån ”Sunnebalen”. Den handlar om Selma Lagerlöfs liv och rädsla för att som 13-åring gå på dans och inte bli uppbjuden. Den har våra elever gjort om till nutid och ett skoldisko.

Varför är det viktigt att läsa klassiker?
– Vi behöver läsa både historiska berättelser och moderna texter som speglar vår nutid. Klassikerna är en del av en helhet, en del av vår identitet, som det är bra att lära känna.

1584_2.jpg

Cecilia Warnholtz (i mitten med röd jacka) och de övriga lärarna från Skälltorpsskolan besökte Mårbacka när de mottog Karin Söderstipendiet 13 augusti.