En egen bärbar dator till alla i klassen. Det blir verklighet redan på måndag för årskurs 4 i Gunnaredsskolan. Då startar det pedagogiska projektet "En till en" som inte bara ska göra undervisningen roligare och mer kreativ – projektet väntas också höja elevernas kunskapsnivå.

”En till en” är ett tvåårigt pilotprojekt på Gunnaredsskolan och det är 32 elever i årskurs 4 som utvalts att delta. Under projekttiden kommer varje elev ansvara för var sin bärbar Mac.

Helt nya möjligheter

– Vi lyfter in datorn i skolan. Tidigare har man lyft in skolan i datorn och försett den med olika pedagogiska program. Vi kommer istället använda datorn och utnyttja de möjligheter som finns med ord, bild och ljud, säger Bengt Carlsson, projektansvarig och en av fem pedagoger som deltar.

Med 32 datorer i klassrummet får eleverna helt nya möjligheter att hämta och samla, kritiskt granska och formulera fakta. Bildspel, filmer, powerpoint-presentationer och podcasts gör arbetet mer kreativt.

Bengt Carlsson tror att projektet kommer förändra och utveckla undervisningen radikalt.

Höjd utbildningsnivå på sikt

– Förhoppningen är att eleverna får en större nyfikenhet på världen och en större glädje inför lärandet. Och läraren är inte längre allvetande pedagog utan en handledare som tillsammans med eleven utforskar programvara och fakta, säger Bengt Carlsson.

I västra Sverige finns liknande projekt i Falkenberg och Bergsjön. Till skillnad från dessa, som vänder sig till årskurserna 6 och 7, har Gunnaredsskolan valt att satsa på yngre elever. Bengt Carlsson är övertygad om att många datorer i skolan främjar inlärningen.

– De storskaliga projekt som pågått i England visar att utbildningsnivån höjs på sikt, säger Bengt Carlsson.