Snart får ett 20-tal lärare i Göteborg en heldagskurs om fjärilar, där det ingår att anlägga en trädgård som ska locka fjärilar till Delsjöområdet. Och nu söks skolklasser som vill inventera fjärilar i sitt område.

Fjärilar är fascinerande i sin förvandling och mångfald, från ägg, larv och puppa till en flygande skönhet. Bra undervisningsmaterial är de också.

Fjärilsträdgård med vilda växter
– En kreativ lärare kan använda sig av fjärilar i nästan alla ämnen, inte bara biologi och fysik utan matte, historia, bild och form, säger naturpedagog Anette Wigeborn-Bergström.

Hon arbetar på park- och naturförvaltningen och står bakom fjärilsprojektet tillsammans med projektledaren Karolina Källstrand på miljöförvaltningen.

Den 5 maj hålls den första fjärilskursen vid Stora Torp i Delsjöområdet, med Jan Uddén, biolog och pedagog vid Bohusläns museum, som lärare. Här ska det bli en fjärilsträdgård med vilda växter, det anses passa bäst i Delsjöterrängen.

Ska öka biologisk mångfald
– Det är också lite av ett experiment. När vi sen gör om kursen i höst med 20 nya lärare, får de anlägga en fjärilsträdgård i Slottsskogen, vid Kafé Bräket, berättar Anette Wigeborn-Bergström.

– Men då blir det mer traditionella trädgårdsväxter, till exempel den klassiska fjärilsbusken Buddleja, med en sådan får man garanterat fjärilar i trädgården.

Båda fjärilsträdgårdarna ska vara permanenta, dels för att öka den biologiska mångfalden, dels för att det trevligt för folk som vistas i området.

Behöver hjälp att inventera
– Sedan kan skolor gå till de här platserna och undersöka vilka fjärilar som finns där. Vi vill också att skolor – och även allmänheten – hjälper oss att inventera vissa områden för att se vilka och hur många fjärilar där finns, säger Anette Wigeborn-Bergström.

– Hittills har vi med oss en skola, Lillebyns skola, som ska börja inventera ute vid Sillvik. Men vi hoppas få kontakt med fler när vi kommit igång med projektet på allvar.

1E04.jpg

Foto: Colourbox