”God personalnivå hela tiden”. Covid-19-pandemin gjorde att många barn stannade hemma från förskolan till en början. Men både barn och pedagoger är nu tillbaka i verksamheterna i högre grad. Närvaron har följts noga på förvaltningsnivå och siffrorna visar att den har ökat hela tiden.

Eva Jakobsson.

19 mars införde Göteborgs Stad ett system där alla rektorer inom förskolan rapporterade in närvaro för både barn och pedagoger varje dag.

– Hur ser det ut på bemanningsnivå, hur kan vi bäst hantera det? Systemet har varit ett jättebra hjälpmedel för oss tillsammans med de lägesrapporter vi får in genom de åtta utbildningscheferna, säger Eva Jakobsson, samordnare för covid-19 på förskoleförvaltningen.

Hon berättar att det under första veckan, när spridningen av Covid-19 blev mer påtaglig i landet, var en låg andel barn i förskolan. I staden som helhet var närvaron 40 procent. Lägst har siffrorna varit i område Öster.

– Närvaron var nere på 20 procent för området, och där höll det sig ett tag, säger Eva Jakobsson.

”Inte bra för likvärdigheten”

Linda Edman är rektor för två förskolor i Hjällbo. Där har man haft kontinuerlig kontakt med föräldrar, kollat läget och sagt att förskolan finns där för alla friska barn. Det har också skickats ut information på olika språk.

Närvaron i område Öster är nu uppe på 57 procent. På Linda Edmans förskolor är den lägre än så.

– Många av våra barn exponeras inte för det svenska språket i hemmet och om situationen med coronaviruset blir långvarig kan det få negativa konsekvenser för dessa barn och likvärdigheten i staden, säger hon.

Även personalnärvaron har ökat sedan i mars. Vecka 13 var pedagognärvaron 74 procent. Vid senaste kollen var den uppe på 87 procent i staden som helhet, där även vikarier från förvaltningens

Linda Edman.

bemanningsenhet ingår.

– Vi har haft en relativt god nivå hela tiden och bemanningsenheten har god möjlighet att möta vikariebehovet. Men det har ändå varit en ansträngd period för många pedagoger – dels personlig oro och dels att hantera barn och vårdnadshavares oro. Dessutom har de behövt göra bedömningar om barn är friska nog för att vara där. Personalen har jobbat på fantastiskt bra, säger Eva Jakobsson.

Pedagoger har tillfälligt bytt förskola

I område Öster, där närvaron av barn skiljt sig åt mycket mellan olika förskolor, har personal gått in och täckt upp på andra förskolor. Pedagoger på de förskolor i Hjällbo där Linda Edman är rektor har under perioder i stället jobbat i Kortedala och Bergum där barnnärvaron varit högre.

– Det ser jag i slutändan som en positiv upplevelse som är kompetensförstärkande. Bara att se en annan verklighet ger en bra erfarenhet. Min förhoppning som rektor är att det är något vi kan ta med oss efter corona. Det är ett bra sätt att samarbeta.

Nya städrutiner

Förskoleförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men försöker bedriva en så normal verksamhet som möjligt. Några anpassningar som gjorts är att fler lämningar och hämtningar sker utomhus där det är möjligt. Det har införts nya rutiner kring matsituationen och städning, där extra fokus läggs på andra områden som till exempel dörrhandtag.

– Förra veckan fick vi en jätteleverans av hand- och ytdesinfektion, som vi är väldigt glada över att ha lyckats få till trots bristvara i landet. Den har börjat levereras ut till förskolorna, säger Eva Jakobsson.

Foto: Förskolan Lantmätaregatan 21