Skolorna i Älvsborg satsar på trådlöst och bärbart. Nästa vecka börjar utdelningen av datorer till lärare och förskollärare i stadsdelen – om tre år ska samtliga ha fått en egen arbetsdator. Efter jul ökar också datortätheten bland eleverna.

– Vi ändrar hela strukturen. Istället för en-två datorer i varje klassrum kommer det att finnas bärbara datorer med trådlös uppkoppling på rullvagnar. Två till fyra klasser får dela på en klassuppsättning, säger Anders Andersson, verksamhetschef på Älvsborgs stadsdelsförvaltning.

900 Mac:ar fram till 2011

Det är två klasser i årskurs ett på Dalaskolan och två klasser i årskurs fyra på Fiskebäcksskolan som får de två första rullande IT-vagnarna. Fler skolor står på tur nästa år. Fram till 2011 ska totalt 900 Mac-datorer köpas in.

I dagsläget finns 400 pc-datorer i Älvsborgs skolor och förskolor. Parallellt med IT-utvecklingen för eleverna pågår en satsning för att höja lärarnas IT-kompetens.

Just nu genomgår alla förskollärare och lärare en utbildning i tre steg i praktisk IT- och mediekompetens, så kallad PIM-utbildning.

– När lärarna avslutat steg tre får de var sin bärbar Mac. I samband med att de packar upp datorn får de en halvdags grundkurs i att använda Apple, säger Anders Andersson.

Stadsdelen står för hela kostnaden

Han ser lärardatorerna som en grundförutsättning för att IT i skolan ska få genomslag.

– Lärarna måste vara väl förtrogna med datorn som arbetsredskap. Med tillgång till en egen dator kan de i lugn och ro utforska möjligheterna och bli trygga IT-användare.

Totalt går IT-satsningen i Älvsborg på ett par miljoner kronor per år och det är stadsdelen som står för hela kostnaden. Genom att välja Mac-datorer hoppas man minska kostnaderna för support och andra kringkostnader som är förknippade med pc-datorer.