Fler kom in på förstahandsvalet. Preliminärantagningarna till gymnasieskolan i Göteborgsregionens tretton kommuner är nu klara. I år var det ännu fler än i fjol som fick sitt förstahandsval, 93 procent jämfört med 91 procent förra året. Samtidigt står nästan 3.000 platser tomma.

8.616 elever har i dagarna erbjudits plats på gymnasieskola. Av dem har 83 procent blivit antagna på sitt förstahandsval vad gäller både program och skola. Ser man bara till vald utbildning är siffran hela 93 procent. Det är att jämföra med 91 procent föregående år.

– Vi är väldigt angelägna om att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tas in på sitt förstahandsval. Det här är en mycket bra siffra, säger Helene Odenljung, ordförande i utbildningsgruppen.

Samhällsvetenskapsprogrammet fortfarande populärt
Det mest sökta gymnasieprogrammet är samhällsvetenskapsprogrammet följt av naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, teknikprogrammet samt estiska programmet. Det program som ökar mest mot förra året är ekonomiprogrammet följt av industritekniskt program, teknikprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Flest sökande per plats hade Bernadottegymnasiet, följt av Kitas Natur, Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka, Kitas Ekonomi, IT-gymnasiet Göteborg, Mikael Elias teoretiska gymnasium och MTG, Motorbranschens tekniska gymnasium.

Många lediga platser på kommunala skolor
Totalt fanns 11.569 platser att fördela, något färre än 2011. Det innebär att det finns 2.953 lediga platser över, något fler på de kommunala skolorna än på de fristående.

Av alla sökande var det 1.898 elever som inte antogs. Av dessa var 1.721 obehöriga. Ofta brukar dock 50 procent av de obehöriga eleverna bli behöriga inför definitivantagningen.

Inom regionen finns 27 kommunala och 46 fristående gymnasieskolor. Antagningarna sköts gemensamt av Göterborgsregionen (GR). Detta för att kunna erbjuda regionens ungdomar ett så brett och djupt utbildningsutbud som möjligt., och för att se till att det är dimensionerat så att så många elever som möjligt får sitt förstahandsval tillgodosett.

Definitivantagningen blir i år klar den 27 juni.