Ytterligare tio skolor i Göteborg tar hjälp av Olweus-programmet för att motverka mobbning. Under våren har instruktörer utbildats som i sin tur ska instruera nyckelpersoner ute på skolorna. Sedan tidigare arbetar Grevegårdsskolan i Tynnered och skolorna i Högsbo med den norska metoden för att skapa en trygg skolmiljö.

Flera vetenskapliga utvärderingar har visat att Olweus-programmet är ett effektivt sätt att motverka mobbning och kränkande behandling. I Göteborg har metoden prövats på flera skolor. I slutet av förra året erbjöd social resursförvaltningen samtliga skolor att delta i en instruktörsutbildning. Tio skolor nappade på erbjudandet.

Stort fokus på uppföljning

– Nu har instruktörerna genomgått de två första av utbildningsdagarna av tolv och är tillbaka på skolorna för att organisera arbetet inför höstterminen. Bland annat kommer nyckelpersoner utses som ska fungera som samtalsledare för pedagogerna, säger Göran Englund, utbildningskonsulent på social resursförvaltningen och en av få i Sverige som utbildar Olweus-instruktörer.

Olweus är ett evidensbaserat program som lägger stort fokus på uppföljning. Varje år görs en anonym enkätundersökning bland eleverna. Utifrån resultatet kan sedan olika åtgärder sättas in för att göra skolmiljön tryggare.

Själva implementeringen kräver stort engagemang och berör alla på skolan. Grupp-processen är viktig och pedagogerna träffas var fjortonde dag till 90 minuter långa samtal under de tre första terminerna. Efter genomförandefasen erbjuds skolorna ett system för kvalitetssäkring.

Intresset sprider sig

– Det gäller att hålla det hela vid liv. Men Olweus-metoden har med sin tydliga struktur goda chanser att överleva – även de organisationsförändringar som ofta pågår på skolorna, säger Göran Englund.

Hittills är det bara en handfull kommuner i Sverige som satsar på Olweus för att förebygga mobbning. Men intresset sprider sig.

– På vår instruktörsutbildning under våren har fyra skolor från Jönköping deltagit, säger Göran Englund.

Även på statlig nivå är intresset stort. På Myndigheten för skolutveckling pågår en utvärdering av programmet som ska vara färdig 2010.