Kommunikationsbranschen vill bredda rekryteringen. 1 700, av totalt 3160 ungdomar, som i år sökte Göteborgs Stads sommarjobb för gymnasieungdomar ville jobba på reklambyrå. 32 ungdomar har nu fått chansen via projektet GbgOpen, och de kommer från områden där få invånare jobbar inom kommunikationsbranschen. ”Branschen ser ett behov av ökad mångfald”, säger Karin Persson, konceptutvecklare och redaktör på ADA/Business Region Göteborg.

GbgOpen startade förra sommaren och är ett koncept där reklambyråer i staden öppnar dörrarna som arbetsplats medan Göteborgs Stad ger arbetsuppgifter och anställning. Yrgos studenter ställer upp som mentorer.

– Det är en win win-effekt för många parter, säger Karin Persson på Ada, en av parterna som står bakom GbgOpen.

Sommaren 2018 deltog fem byråer i Göteborg. I år är det nio, vilket innebär att platserna har utökats från 20 till 32.

– De byråer som deltog förra året tyckte att det var väldigt givande att vara med, och de flesta är med i år igen.

Får uppgift av Göteborgs Stad
Bakgrunden till GbgOpen är att kommunikationsbranschen är en homogen bransch. GbgOpen är en chans att locka duktiga personer med en helt annan bakgrund till att vilja jobba inom den. I utvärderingen efter förra årets GbgOpen sa 11, av de 19 ungdomarna som svarade, att de skulle vilja jobba i kommunikationsbranschen. Fyra svarade att de kanske skulle vilja det.

– Det tycker vi är jättebra siffror eftersom ingen av dem hade någon som helst ingång i branschen sedan tidigare, säger Karin Persson.

De 32 ungdomarna i årets GbgOpen kommer att få en uppgift från Göteborgs Stad, som än så länge är hemlig. Kort beskrivet handlar det om att hjälpa Göteborgs Stad att nå ut bättre med insatser riktade till ungdomar, som inte riktigt har lyckats träffa rätt än.

– De kommer att jobba med allt från idéskapandet till att de faktiskt efter tre veckor presenterar sin idé för kund. Göteborgs Stad kommer att få nio lösningar på uppgiften. Det är jättevärdefullt att få sådan direkt input från målgruppen.

Nio byråer deltar
Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad, ADA/Business Region Göteborg, Yrgo och de deltagande reklambyråerna står bakom GbgOpen. I år är byråerna Gullers Grupp, Dear Friends, Forsman & Bodenfors, Grey Gothenburg, Maverick by Sigma, Stendahls, Valentin Experience, Welcom samt Where is my Pony.

GbgOpen är en del av de sommarjobb som erbjuds från förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.