Ökning med 20 procent. Den 11 november inleds valet till ungdomsfullmäktige. Då kan 48 000 unga i Göteborg, som har börjat femte klass men inte fyllt 18 år rösta på sin kandidat till ungdomsfullmäktige. ”Vi är 101 ledamöter och genom oss kan alla unga vara med och påverka”, säger Charlie, Arby, ordförande i ungdomsfullmäktige.

Valet till ungdomsfullmäktige pågår 11–21 november, och på valets webbsida presenterar kandidaterna sin slogan och inriktning. Valet handlar inte om partipolitik och väljarna röstar på den kandidat vars inriktning och värderingar de tycker överensstämmer bäst med sina egna.

− Vi har möjlighet att påverka politikerna genom lobbyverksamhet och referensgrupper för olika remisser där vi finns med. Ungdomsfullmäktige har även en budget på 300 000 kronor att förfoga över, säger Charlie Arby.

Det är betydligt fler ungdomar som kandiderar till ungdomsfullmäktige i Göteborg i år än de senaste två åren. Hittills är ökningen 20 procent.

– Det är väldigt roligt att se att det finns ett ökande politiskt intresse bland ungdomar i Göteborg. Vi hoppas att detta även leder till ett högt valdeltagande. Över 48 000 unga i Göteborg är röstberättigade i valet till ungdomsfullmäktige, säger Katja Knuutinen, planeringsledare stadsledningskontoret.

Har besökt skolor

Inför valet har Charlie Arby och de andra kandidaterna besökt skolor för att öka intresset för valet.

− Det är inte alla unga som känner till att de har en möjlighet att påverka genom att rösta i ungdomsfullmäktige, säger han.

Även om det inte är ett skolval menar Charlie Arby att skolan har en fantastisk möjlighet att öka valdeltagandet genom att informera om ungdomsfullmäktige.

Vill korta steget

En som gärna gör det är läraren Teysir Subhi på Gårdstensskolan. Hon jobbar både med ungdomsfullmäktige och skolval, för att eleverna ska få öva på att använda sina demokratiska skyldigheter och rättigheter. Då blir steget kortare att sedan rösta eller engagera sig i ungdomsfullmäktige.

− Det är viktigt att demokrati inte bara handlar om skyldigheter utan också rättigheter. Gårdsten är ett område med lågt valdeltagande och ser man inte sina föräldrar gå och rösta är det stor risk att man själv inte gör det, än mindre engagerar sig politiskt i framtiden eller ser möjligheterna i det, säger hon.

”Fått lärdomar för livet”

För Charlie Arby väcktes intresset i sexan och sedan dess har han arbetat med ungdomsfullmäktige. I år gör han sitt sista år, därefter väntar arbete med Sveriges Elevråd.

− Jag har fått lärdomar för livet, kunskap om hur samhället och politiken fungerar, hur man talar och argumenterar. Och inte minst har jag det gett mig möjligheter att fortsätta engagera mig, säger han.