Fler ungdomar läser upp sina betyg genom att göra en prövning. I höstas ökade antalet betyg utfärdade av Prövningsenheten med drygt 13 procent. Kommande nya antagningsregler för högskolan gör att intresset väntas öka ytterligare under våren.

Ungdomar som slutat gymnasiet kan läsa upp sina betyg genom att göra en prövning. Under 2008 lästes 1.948 betyg upp på det sättet. Det är närmare hundra fler jämfört med året innan.

Nya antagningsregler till hösten

– Hela ökningen inträffade under hösten. Och vi väntar oss att det blir ännu fler som vill göra prövningar under våren, säger Ann-Charlotte Havner Palmér, rektor på Prövningsenheten.

Även anmälningarna för att göra prövningar ökade rejält förra året jämfört med 2007. Från 4.263 till 5.262.

Förutom finanskris och lågkonjunktur kan det ökande intresset förklaras med att högskolan inför nya antagningsregler hösten 2010. Med de nya reglerna gynnas sökande som söker direkt efter gymnasiet.

Bråttom för lite äldre ungdomar

– De tilldelas fler platser än elever som har kompletterat sina betyg efter gymnasiet. Dessutom införs ett nytt mervärdessystem som gör att de som söker direkt efter gymnasiet kan tillgodoräkna sig extra poäng, säger Ann-Charlotte Havner Palmér.

För de lite äldre ungdomarna gäller det att läsa upp betygen snabbt.

– De har större chans att komma in på sina utbildningar innan reglerna ändras, säger Ann-Charlotte Havner Palmér.


Fotnot:

Prövning innebär att kunskaper i en hel gymnasiekurs bedöms och betygsätts. Det innebär att den som har slutbetyg från gymnasiet kan höja sina betyg för att öka konkurrenskraften när de söker till högskola eller universitet. Avgiften är 500 kronor per kurs.