”Det har inte fungerat bra”. En förskola i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo har fått två anmälningar från Skolinspektionen och blivit polisanmäld. Nu har stadsdelsförvaltningen satt in flera insatser för att skapa en god verksamhet för barnen på förskolan.

Anmälningarna till Skolinspektionen gäller en avdelning för barn mellan tre och fem år. En av anmälningarna handlar om situationer som uppstått mellan barn. Den andra rör en situation där en personal stängt in ett barn i ett rum i några minuter, enligt en beskrivning av en förälder och personal som var närvarande vid händelsen. Denna situation är polisanmäld.

– Det har inte fungerat bra på förskolan och vi arbetar med flera åtgärder för att förbättra verksamheten. Vi ser att det finns brister i det pedagogiska ledarskapet som vi behöver åtgärda och vi jobbar med det. Vi har gjort förstärkningar och omfattande förändringar i personalgruppen, säger områdeschef för förskolan Elisabeth Andreasson.

”Det finns mer att göra”
– Vi har också förstärkt ledningen med en enhetschef inom barnhälsa och vi har satt fokus på att förbättra samarbetet med vårdnadshavarna. Utökad dialog med vårdnadshavare är påbörjad men det finns mer att göra, fortsätter Elisabeth Andreasson.

Förskolechefen uppmärksammade att resursförstärkning behövdes på förskolan förra våren och satte då in extra personal. I mars i år såg förskolechef och områdeschef att större insatser behövdes för att skapa en trygg och bra verksamhet för barnen. Då inleddes insatserna med förstärkningar och förändringar i personalgrupp och ledning och fokus på att förbättra samarbetet med vårdnadshavarna.

Skolinspektionen utreder nu anmälningarna mot förskolan. Stadsdelsförvaltningen har fått till sig två anmälningar från Skolinspektionen och har fått kännedom om att flera anmälningar är på ingång. Förvaltningen har fått kännedom om en polisanmälan.