Landets första KY-utbildning för anläggningsdykare finns i Göteborg. Sedan i oktober utbildas den första kullen om 23 studerande på Lindholmen och vid räddningstjänstens dykanläggning vid Färjenäs. I höst startar ytterligare nya KY-utbildningar, till exempel för blivande fordonssäljare och tekniska informationsdesigners.

Över hundra personer slogs om de attraktiva utbildningsplatserna när dykarutbildningen något obemärkt drog igång mitt i höstterminen.

– De allra flesta av dem som antogs är redan aktiva sportdykare och har dykcertifikat. Erfarenhet eller utbildning inom bygg- och anläggning var andra faktorer som var meriterande när urvalet gjordes, säger Conny Bloom utbildningsledare på Studium, utbildningsförvaltningens avdelning för kvalificerad yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Den manliga dominansen på dykeriutbildningen är stor – liksom i yrket – men tre tjejer finns ändå bland de studerande.

I likhet med andra så kallade KY-utbildningar är det till stor del företagens behov av arbetskraft som gjort att utbildningen av anläggningsdykare kommit till.

Flera nya utbildningar i höst

– Dykeriföretagen är mycket engagerade. Det finns behov av dykare i samband med många stora byggprojekt, exempelvis broar, järnvägar och kraftverk, berättar Conny Bloom.

– Även vid inspektion av kablar och rörledningar används anläggningsdykare.

Utbildningen är på 80 poäng, det vill säga två år, och består av såväl teori, praktiska dykövningar som praktik ute på olika dykeriföretag.

Studium planerar att starta ytterligare fyra dykeriklasser, den första av dem när de nuvarande studerande är färdigutbildade, det vill säga hösten 2007.

Men redan kommande höst startar Studium flera andra nya KY-utbildningar, exempelvis för blivande fordonssäljare och tekniska informationsdesigners.

CAD-utbildning för bilindustrin

Ytterligare en ny utbildning gäller teknisk projektledning:

– Utbildningen är på halvtid och pågår under två år, avsikten är att det ska vara möjligt att genomgå utbildningen samtidigt som man arbetar, berättar utbildningsledaren Ola Olanders.

Denna utbildning vänder sig till personer som redan har en teknisk utbildning i botten, men som behöver lära sig mer om styrning och processledning. Inriktningen är bred, allt från bilindustri till byggindustri.

Särskilt fokus på bilindustrin har dock den ettåriga utbildning i så kallad CAD (computer aided design) som också startar i höst. Även den vänder sig till personer med teknisk utbildning i botten, men som behöver stärka sin kompetens när det gäller databaserad modellering av komplexa ytor och former. En liknande utbildning har anordnats tidigare, men då endast över en termin.