Alltfler flyktingar från Mellanöstern. Följderna av kriget och Islamiska Statens dåd i Irak och Syrien märks nu även i Västsverige. Och antalet nyanlända flyktingar från Mellanöstern ökar. På Göteborgs Stads enhet för samhällsorientering märker man nu av ett ökat behov av utbildning och praktisk hjälp i det svenska samhället.

Göteborg väntas ta emot 2 800 flyktingar i år, de flesta från krigen i Syrien och Irak, vilket är knappt 400 fler än förra året.

– Vi har aldrig förut haft så många arabisktalande, säger Elizabeth George, chef för samhällsorientering vid social resursförvaltning, en enhet som ger nyanlända utbildning om det svenska samhället på deras modersmål.

– Minst tre fjärdedelar av våra deltagare talar arabiska och de allra flesta av dem har flytt från Syrien eller Irak.

Miljoner på flykt
– Många av våra anställda samhällsinformatörer har själva bakgrund i de drabbade områdena, så de har stor förståelse och kunskap om de nyanländas behov.

Migrationsverket har uppgraderat sin prognos från 60 000 till 80 000 flyktingar i år. Av dem väntas Västra Götalandsregionen ta emot 8 200.

Under årets första sex månader tog Göteborg emot 1 400 flyktingar, vilket tyder på cirka 2 800 innan året är slut.

– Den stora asylinvandringen innebär en väldig utmaning för våra verksamheter. År 2011 hade vi 650 deltagare, i år räknade vi med 1 400 men har nu justerat upp till 2 000, säger Elizabeth George.

Begär extra pengar
Ökningen innebär att social resursförvaltning kommer att begära extra pengar senare i höst, hur mycket är ännu oklart.

Frågan är om människor som nyss upplevt fasansfulla krig och förföljelser är särskilt mottagliga för samhällsinformation från Göteborgs Stad.

– Ja, folk har traumatiska upplevelser med sig. Men de är ändå väldigt ivriga att komma igång, att komma in i samhället. Och det ställer krav på oss att ta emot dem på ett smartare sätt, inte bara öka volymerna, säger Elizabeth George.

Ett försök är projektet Vägvisaren, som vänder sig till personer med ambitioner och stark vilja. Utifrån sina intressen matchas den nyanlände med en egen mentor med passande kunskaper och erfarenheter. De båda träffas någon gång i månaden under ett år och försöker hitta en väg fram till arbete eller studier.

Nytt kontor ger praktisk hjälp
– Många syrier som kommer hit har högre utbildning och gedigna yrkeskunskaper. De är mycket aktiva och vill komma in i samhället snabbt, säger Elizabeth George.

Samhällsinformatörerna hinner inte svara på alla frågor under lektionerna. Därför har enheten på öppnat ett flerspråkigt informationskontor på Andra Långgatan där de nyanlända kan få praktisk hjälp med sina frågor.

– Vi har startat kontoret på försök, eftersom vi får många frågor från aktiva människor. Det är ingen stor verksamhet, men fler och fler kommer dit i takt med att det blir känt, säger Elizabeth George.

Hon påpekar att det inte bara är Göteborgs Stad och Arbetsförmedlingen som arbetar med flyktingmottagande.

– Många föreningar gör ett jättejobb, de är aktiva med att möta folk på flygplatsen, hitta boende och mycket annat. De drar ett jättelass, säger Elizabeth George.

Fler vill bli flyktingguider
– Och vår verksamhet Flyktingguide, som hjälper svenskar och invandrare att mötas på fritiden, får in alltfler intresserade. Jag tror att det beror på att frågan nu syns på ett helt annat sätt i debatten.

Flyktingguide startades 2003 i Göteborg och har nu spritts till cirka 30 kommuner. Under de elva åren har 3 250 hushåll i Göteborg träffats via Flyktingguide.