Angeredsgymnasiet har fått 685.000 kronor ur EU:s URBAN II-program till en unik utbildning som ska hjälpa flyktingungdomar att snabbare komma in på universitetet.

Den unika utbildningsinsatsen går ut på att drilla flyktingungdomar speciellt för att klara det så kallade TISUS-testet – ett test i svenska som utländska studenter måste klara för att få antas till universitetsstudier.

Tvingas gå omväg

– Hittills har vi hittat 20 ungdomar som är aktuella för insatsen. De är relativt nyanlända och talar dålig svenska men har en gymnasieutbildning med sig i bagaget från sitt hemland, säger Martin Dahl som samordnar URBAN II-programmet i Göteborgs Stad.

De tvingas idag gå omvägen kring ungdomsgymnasiet innan de kan påbörja sina högskolestudier, många tappar motivationen att läsa eftersom de redan har en gymnasieutbildning.

Spar tid och gymnasieplatser

-Det är förvånande att en sån här utbildning inte funnits innan. Genom den här insatsen sparar man tid för ungdomarna och gymnasiet får platser över till andra elever som bättre behöver dem, säger Martin Dahl.

Angeredsgymnasiet ska utveckla utbildningen i samarbete med institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet.