Nu är sista lokalen uthyrd. Centrumbyggnaden på Hammarkulletorget är nu fullt uthyrd sedan ett avtal slutits med folkhögskolan i Angered. Skolan väntas flytta in i sina nya lokaler till vintern.

Visionen att göra Hammarkulletorget till ett Lärandets torg tog ett stort steg mot förverkligande när det blev klart att folkhögskolan i Angered flyttar in i Centrumbyggnaden för att från och med vårterminen 2015 erbjuda undervisning i sina nya lokaler.

De lokaler som tidigare hyst en matbutik ska renoveras för att anpassas för sin nya uppgift. På folkhögskolan kan man påbörja sina studier på sfi-kurs (svenska för invandrare) för att senare fortsätta till allmän kurs på grundskolenivå och allmän kurs på gymnasienivå.

Med Lärandets torg vill Hammarkullen stärka sin profil som ett centrum för bildning och utbildning.