Lyckad verksamhet i Backa fortsätter i höst. Om inte folket kommer till utbildningen får utbildningen komma till folket. Ungefär så tänkte stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen och inspirerade Göteborgs folkhögskola att flytta ut en filial med tre olika kurser till Backa. Innan läsåret ens är över har sju av deltagarna redan erbjudits arbete som personliga assistenter i kommunen. På köpet kommer förhoppningsvis bättre hälsa.

– Det är ju en väldigt bra start för verksamheten, när första kullen går ut från utbildningen i juni men att sju av deltagarna har blivit lovade jobb redan i april! säger Madeleine Högenberg, utvecklingsledare folkhälsa i Göteborgs Stad Norra Hisingen.

Det var i september förra året som tre kurser startades i Backa Folkets Hus: en studiemotiverande folkhögskolekurs, en med svenska för invandrare och en för blivande personliga assistenter. Av de 14 studenter som fullföljt sin utbildning till personlig assistent är det nu alltså sju som blivit lovade anställning efter att ha varit ute på praktik i fyra veckor.

Utbildningsnivån viktig för hälsan
Göteborgs folkhögskola och stadsdelsförvaltninten Norra Hisingen valde att förlägga de tre kurserna i Backa för att bidra till en höjd utbildningsnivå i Norra Hisingen. Av stadsdelens invånare mellan 25 och 64 år har bara 20 procent eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, att jämföras med snittet för hela Göteborg som är 33 procent.

Förutom att underlätta möjligheterna att få jobb och försörjning är utbildningsnivån en viktig faktor som i stor utsträckning påverkar befolkningens hälsa, enligt Madeleine Högenberg.

– Kopplingen är väldigt tydlig och dubbelriktad eftersom högre utbildning ger bättre hälsa, och bra hälsa ger förutsättningar att tillägna sig högre utbildning. Däremot är det oklart vilket som är hönan och vilket som är ägget. Det handlar bland annat om ”hälsolitteracitet”, alltså förmågan att förvärva, förstå och använda information om hälsa, vilket tydligt hänger ihop med utbildning, säger Madeleine Högenberg.

Fortsätter nästa läsår
Med utbildningen kommer kunskap, men i regel också en allmänt ökad motivation och handlingskraft, vilket sprider positiva ringar på vattnet för den som tidigare kanske varit fast i långvarig arbetslöshet.

– Högre utbildning ger färre hälsorisker i arbetslivet, ökade möjligheter till bättre jobb, högre inkomster och mindre ekonomisk utsatthet och stress, säger Madeleine Högenberg.

Framgångarna i Backa har gjort att verksamheten fortsätter även nästa läsår, fast då byts kursen i SFI ut mot en kompletterande grundskoleutbildning. Den 12 maj är sista ansökningsdag inför kursstarten i höst.