Göteborgs Stad deltar i ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska socialfonden med syfte att förbättra situationen för romer i Västsverige. Genom att utbilda romer som sedan engagerar sig i sitt närområde hoppas man åstadkomma långsiktig förändring. Startskottet går på onsdag 8 december då man bjuder in till Folksamling på Blå stället i Angered.

Romer har levt i Sverige i omkring 500 år.

– De har hela tiden blivit diskriminerade, och är det fortfarande. Romer är en av de fem nationella minoriteterna och borde ha rätt att försvara sina traditioner och behålla sitt språk, säger Leena Eklund på Högskolan Väst som driver projektet i samarbete med Göteborgs Stad, Borås Stad, Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och Agnesbergs folkhögskola.

Projektet som fått namnet ”Empowerment och delaktighet kring hälsa bland romer i Västsverige” består av två delar.

– Dels har vi idén att vi ska utbilda ett antal romer som i sin tur ska kompetensutveckla handläggare i den offentliga sektorn, om romers kultur, historia och livssituation. Sedan ska de lokala koordinatorerna mobilisera sitt eget närsamhälle kring frågor som är viktiga för dem, säger Leena Eklund.

Minska frånvaron i skolan

Det är alltså tänkt att romer ska engagera andra romer för att tillsammans arbeta för att åstadkomma förändringar. Arbetet har redan dragit igång i Borås, Trollhättan och Vänersborg. I Göteborg går startskottet på onsdag den 8 december då det blir Folksamling på Blå stället i Angered. Alla är välkomna, men särskilt romer och andra minoriteter.

– Vi kommer att presentera projektets idé och kartlägga vilket intresse som finns, säger Leena Eklund.

Liksom i de andra städerna kommer man sedan att arrangera en så kallad Framtidsverkstad, för att ta reda på vilka problem människor tycker är viktiga att åtgärda i deras närområde. Tre till fem frågor väljs ut och deltagarna gör handlingsplaner för att konkret kunna påverka problemen. I Borås har man till exempel valt att jobba för att minska romska barns frånvaro i skolan.

Vill jobba och utbilda sig

Leena Eklund hoppas att projektet kommer att engagera många romer och leda till ökad ömsesidig förståelse mellan romer och andra svenskar. Hon önskar också att projektet ska minska arbetslösheten bland romer.

– Syftet är att öka deltagarnas självförtroende, så att de bättre kan stå på sina egna ben. Det underlättar vägen till arbetslivet och till utbildning.

– Det finns fortfarande fördomar om att romer inte vill jobba, men det är inte sant. Det är många romer som längtar efter sysselsättning.

Förändringar tar tid

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden i två år. Efter det är tanken att de romer som fungerar som lokala koordinatorer ska bilda ett nätverk som fungerar som en länk mellan kommunerna och den romska befolkningen.

– Riktiga förändringar på lokalnivå tar många år, och därför väljer vi att utbilda utbildare. Vi satsar på att träna sex till tio romer som sedan kan fortsätta jobba med det här, kanske med stöd av kommunerna, säger Leena Eklund.

Göteborgs Stad deltar i projektet genom att förmedla kontakter mellan projektgruppen och människor i Göteborg som på olika sätt möter den romska gruppen.

– Vi har ju ett uppdrag att jobba för mångfald. Och det är angeläget att involvera romer i samhället eftersom det är en grupp som om man ser till historien allt för ofta hamnat utanför, säger Marianne Bernhardtz på Göteborgs stadskansli.

3504