Skapa närmare relationer. Ju tidigare barn lär sig att uttrycka sig och prata om känslor, desto bättre klarar de av tonårens och livets stora utmaningar. Tillsammans med organisationen Suicide Zero bjuder nu Göteborgs Stad in föräldrar till den digitala föreläsningen Livsviktiga snack.  

Suicidprevention är en del av Göteborgs Stads uppdrag. Den 18 januari klockan 15 erbjuder staden en föräldraföreläsning som ger kunskap, verktyg och tips om hur du som förälder kan rusta ditt barn för livet och skapa närmre relationer längs vägen. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 9–12 i hela staden.

– Föreläsningen riktar sig till alla föräldrar, både de som kanske redan är oroliga för sina barn,  men också de som bara är nyfikna eller intresserade. Det är viktigt att man som förälder i ett tidigt skede i barns utveckling etablerar ett samtalsklimat hemma där det går att prata om känslor. Oavsett om man är orolig eller inte är det här livsviktiga snack som man behöver lära sig att ha, säger Bülent Maksimov.

Han är koordinator i familjecentrerat arbetssätt och kommer finnas med under föreläsningen för att berätta om vilken hjälp Göteborgs Stad kan erbjuda oroliga föräldrar. Det blir också tid för en frågestund.

Finns kostnadsfri bok

Maria Larssson på Suicide Zero – en organisation som jobbar för att minska antalet självmord – håller föreläsningen som är framtagen utifrån materialet i organisationens kostnadsfria bok Livsviktiga snack som skickades ut till 117 500 föräldrar i Sverige i maj 2020.

– Boken går både att ladda ner och beställa hem kostnadsfritt för den som vill.

Deltagarna anonyma

Föreläsningen 18 januari äger rum på Microsoft Teams klockan 15–16.30. Deltagare är anonyma och ej synliga för andra. Ingen anmälan krävs.

– Tyvärr går det inte att ta del av föreläsningen i efterhand men eventuellt kommer vi att kunna erbjuda samma eller liknande föreläsning längre fram i vår. På stadens sida för Föräldrastöd går det att ta del av många sorters stöd under våren, säger Bülent Maksimov.