Lättillgängligt stöd online. Kan ditt barn ha starka känsloreaktioner? Kan du ha svårt att veta hur du ska förstå och bemöta ditt barns oro? Under våren kan vårdnadshavare som känner igen sig i dessa situationer delta på föräldraföreläsningar som hålls av två psykologer.

Föreläsningarna anordnas inom ramen för Göteborgs Stads familjecentrerade arbetssätt och vänder sig till vårdnadshavare till barn från förskoleklass till årskurs 6.

– Vi ser det som viktigt att olika aktörer – förvaltningar, företag och organisationer – samarbetar för att stärka kunskapen, ha ett lättillgängligt utbud och underlätta för familjerna att inte behöva söka stöd och information på flera olika ställen, säger Julia Hermander Wrede, professionsutvecklare för kuratorer och koordinator för familjecentrerat arbetssätt.

– Vi märker en stor efterfrågan på lättillgängligt stöd som riktar sig till föräldrar och omsorgsgivare. Många är intresserade och engagerade i sitt föräldraskap och vill lära sig mer, fortsätter hon.

Efterfrågas av föräldrar

Föreläsningen ”Att hantera barns oro eller starka känslor i skolan” är ett samarbete mellan grundskoleförvaltningen, socialförvaltningarna och Ungas psykiska hälsa.

– Vi har sett i våra olika arenor att de här ämnena efterfrågas av många föräldrar som söker stöd. Det kan handla om att föräldrar önskar stöd kring konflikter på morgonen för att komma i tid till skolan, för att komma i säng på kvällen innan skoldagen eller hur man ska bemöta oro kring något som har hänt i skolan.

Det finns stöd att få kring dessa frågor ute i verksamheterna, men Julia Hermander Wrede berättar att det är bra om kunskapen även kan nå de vårdnadshavare som inte har kontakt med elevhälsan, vårdcentralen eller socialförvaltningen.

– Därför riktar sig dessa föreläsningar till en öppen och stor målgrupp. Det digitala och enkla formatet blir ett sätt att öppna upp för många att ta del av kunskapen hemifrån.

Lär sig reagera på barns känslouttryck

Föreläsare är skolpsykolog Mattias Wideklint och Johanna Nordblom, psykolog vid Kvarterskliniken Ungas psykiska hälsa. De delar med sig av kunskaper och information om frågor som de och deras kollegor i elevhälsan och på vårdcentraler möter i sitt dagliga arbete med barn och föräldrar.

– En viktig faktor är hur vi som vuxna bemöter och tar hand om barns känslor. För att bli bättre på det kan man lära sig mer om hur känslor fungerar och vad vi kan tänka på när vi reagerar på barns känslouttryck vilket man kan lära sig mer om genom dessa föreläsningar, säger Julia Hermander Wrede.

100 deltagare på första föreläsningen

Det första föreläsningstillfället har redan ägt rum och lockade omkring 100 deltagare från hela Göteborg.

– I utvärderingen såg vi att deltagarna var väldigt nöjda och upplevde sig få kunskaper som var nyttiga för deras föräldraroll.

Föreläsningarna sker digitalt, och den som vill delta behöver en dator, surfplatta eller smartphone. Den som deltar gör det anonymt.

– Det finns en anonym frågestund på slutet av föreläsningen. Det är möjligt att skicka in frågor under hela föreläsningen.

Det går inte att ta del av föreläsningarna i efterhand men de kommer att återkomma på samma sätt under höstterminen 2022.

Anmälan till vårens föreläsningar sker genom att klicka på denna länk och fylla i formuläret