Äventyrliga lektioner på Universeum. Att klappa en orm och tillverka en hoppande robot är det inte alla som klarar av, men 20 föräldrar med barn på Vättnedalsskolan har alla gjort just det. På Universeum, som tillsammans med stadsdelen Västra Göteborg satsat på att ge just föräldrar inspiration och kunskap inom natur och teknik, för att bidra till en mer jämlik stad.

– För att en elev ska lyckas i skolan krävs aktiva insatser från tre aktörer: eleven själv, skolan och så föräldrarna. De senare är oerhört viktiga men kan också vara svårast att nå, säger Anette Lundgren, specialpedagog på Resursenheten i Västra Göteborg.

Därför var det inte svårt att nappa när Universeums pedagog Torbjörn Blanksvärd, som tidigare arbetat som lärare i Väster, kom med förslaget att bjuda in en grupp föräldrar och ge dem några äventyrliga lektioner om teknik och natur. Målet var att på sikt stimulera studiestödet i hemmen för eleverna.

4CAC.jpg
– Erbjudandet gick ut till föräldrar i förskoleklasserna och i årskurs ett, dels för att de föräldrarna ofta besöker skolan när de lämnar och hämtar barnen och därför är lätta att nå, dels för att effekten vi var ute efter är större ju tidigare den sätts in, säger Anette Lundgren.

Utbildning i tre steg
Erbjudandet lockade 20 föräldrar att anmäla sig och utbildningen ägde sedan rum i tre steg: först en träff när Universeums anställda pedagoger kom till Vättnedalsskolan för att informera om upplägget och tankarna med projektet, därefter två besök på Universeum för föräldrarna och till sist en avslutning där hela familjerna tillsammans reste till vetenskapscentrat vid Korsvägen.

– För många av de föräldrar som deltog är det absolut inte självklart att åka utanför den egna stadsdelen med sina barn, så de har ingen vana att ta del av vad Göteborg har att erbjuda, säger Anette Lundgren.

Bland deltagarna fanns flera olika nationaliteter och det fanns tolkhjälp på fyra olika språk. Under besöken utsattes föräldrarna för en rad utmaningar, där klappandet av ormar var knepigast för vissa och tillverkandet av en hoppande och skrivande robot var större för andra.

Önskar fortsättning
Utvärderingarna efter projektet pekar hur som helst glädjande nog på att flera mål är uppnådda.

– Föräldrarna som deltog säger att de numera pratar med och träffar andra föräldrar mycket mer nu än tidigare, och att de är mer involverade i barnens skolgång. Det finns ett stort intresse både från föräldrar, skolan och Universeum att hitta former för en fortsättning på det här arbetssättet, säger Anette Lundgren.