En plats för trygghet och utveckling. Närmare 400 ungdomar i Bergsjön får varje vecka hjälp med sina skoluppgifter via en föräldradriven läxhjälp. I år fyller Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp tre år och nyckeln till den lyckade satsningen är föräldraengagemang.

Läxhjälparen Omanilaye Ogbowuokara. Foto: Familjebostäder

– Föräldrar spelar en jättestor roll i barnens utveckling och ska vara förebilder. På läxhjälpen är det föräldrarna som bemannar lokalerna, ser till att barnen är i goda händer när de kommer hit och att de kan göra läxorna i lugn och ro, säger Ahmed Hassan, ordförande i Bergsjöns Studiecenter Läxhjälps föräldraråd.

Det var efter en orolig höst i området 2016 som flera föräldrar funderade på hur de kunde hjälpa sina barn att klara av skolan och förhindra att de hamnar i destruktiva sammanhang. Många kände en otillräcklighet på grund av brister i språket, utbildningsnivå eller trångboddhet. Idén till en föräldradriven läxhjälp föddes. Genom stöd från Svenska kyrkan, Göteborg Stad, Sensus, Hyresgästföreningen och Familjebostäder får idag närmare 400 barn och ungdomar i Bergsjön hjälp med sina läxor.

Läxor blir en del av vardagen
Via Familjebostäder får läxhjälpen stöd med lokaler och anställda läxhjälpare. En av dem är Omanilaye Ogbowuokara:

– Vi uppmuntrar ungdomarna att se läxor som en del av det vardagliga. På så sätt får de veta att de kan utvecklas från där de är nu. Att alla kan utvecklas och förbättra sig i skolan, säger hon.

Läxhjälpen ger också barn och ungdomar en möjlighet att lära känna fler människor i sitt område, vilket ökar tryggheten.

Hanan Hassa har besökt läxhjälpen sedan den startade och tror att orsaken till att den blivit så populärt är sammanhållningen mellan ungdomarna. Och att man lär man sig mycket.

– Jag har märkt en rejäl skillnad sedan jag började komma hit, säger hon.

Öppet för alla
Ahmed Hassan berättar att personalen på Bergsjöskolan ser hur elevernas resultat stiger.

– Det händer många positiva saker runt Bergsjöskolan och alla hjälper till. Jag tror vi är till stor hjälp för området, säger han.

Läxhjälpen har en lokal på Siriusgatan och en på Rymdtorget och är öppen för alla skolelever, från första klass till gymnasiet. Under rådande omständigheter sker dock läxhjälpen endast på distans.