“Utbildningen en bra hjälp”. Föräldrar som inte är uppvuxna i Sverige kan få stöd i sitt föräldraskap genom Göteborgs Stads kurs “Förälder i nytt land”. Fedaa Khashfa och Marah Shamashan från Syrien ser kursen som ett bra sätt att lära sig mer om barns rättigheter och samhället. “Vi rekommenderar alla att gå kursen för att få rätt information. Det är en bra hjälp för alla föräldrar i ett nytt land”, säger Marah.

Kursen “Förälder i nytt land” har funnits i olika varianter sedan 2015 i Göteborg som ett komplement till samhällsorienteringen, som alla som fått uppehållstillstånd får gå.

– Bakgrunden är att föräldrar på kursen i samhällsorientering har efterfrågat mer tid för att prata om frågor som rör föräldraskap och barn. Det visade sig tydligt att det fanns många frågor och oro kring socialtjänsten, på vilket sätt barns rättigheter fungerar i Sverige och vad som förväntas av en som förälder, säger Maria Ottosson, utvecklingsledare på integrationscentrum i Göteborgs Stad.

Ges på modersmål

Kursen ges på deltagarnas modersmål, finns i dag på ett 15-tal språk och består av åtta till nio kurstillfällen. Från januari 2020 och fram till nu har 411 föräldrar anmält intresse att gå kurs och 389 har gått eller påbörjat en kurs. På grund av pandemin hålls kurserna digitalt, vilket haft både för- och nackdelar.

– Vi har kunnat fortsätta att ge information, ha diskussioner och närvaron har varit väldigt bra. Men det har varit en del tekniska problem, alla har inte dator utan är med via mobiltelefon och ibland är internetuppkopplingen dålig. Jag kan sakna de fysiska träffarna, man lär känna varandra lite mer då, säger Hanaa Yasin, samhällsvägledare och kursledare.

Lagar och regler

Fedaa Khashfa och Marah Shamashan är ursprungligen från Syrien och kom till Sverige för ett år sedan tillsammans med sina två barn, en son som är snart sex år och en dotter som är drygt två år. Fedaa och Marah har precis gått klart kursen “Förälder i nytt land” och lärt sig mycket, till exempel om lagar och regler.

– När vi kom hit var det många som sa till oss att inte prata med socialtjänsten om vi fick problem med våra barn. Vi kände oss rädda och det är en rädsla som finns hos många föräldrar. På kursen fick vi träffa socialtjänsten, de har berättat om sitt uppdrag och förklarat hur de kan stötta föräldrar i olika situationer. Nu är vi inte rädda längre, säger Fedaa.

Erfarenhet av barnuppfostran

De berättar att de hade stor erfarenhet av att uppfostra barn när de kom till Sverige och har också delat med sig av sin kunskap till flyktingar i Libanon. De tycker att skillnaden mellan barnuppfostran i Syrien och Sverige inte är så väldigt stor, bortsett från att en del föräldrar i Syrien slår sina barn.

– Jag tror att det är något som de lärt sig från sina föräldrar. Våra föräldrar slog oss inte och de har lärt oss att vi inte ska slå våra barn, säger Fedaa.

– Innan kriget fick man inte slå barnen i skolan, men efter kriget blev det kaos i landet och barnen agas i skolan, säger Marah.

Fått tips och råd

Föräldrarna som går kursen får tips och råd hur de ska hantera olika situationer. Det är till exempel inte tillåtet att slå barn i Sverige. I stället får föräldrarna lära sig att de ska förklara för barnet att det gjort fel på ett lugnt sätt.

– Vi har fått med oss verktyg för hur vi kan hantera olika typer av problem som man som förälder står inför när det gäller barnuppfostran. Den svåraste perioden är när barnen är i tonåren och vi har fått lära oss mycket om vad som krävs av oss som föräldrar då. Det är väldigt bra att vi fått den här informationen, säger Marah.

Har fått nya vänner

 Kursen har också gjort att de fått nya vänner. Fedaa och Marah har fortsatt att ha kontakt med en familj digitalt och de kan också fortsätta att diskutera och ställa frågor till varandra digitalt. Nu ser de framåt mot sin fortsatta framtid i Sverige. Fedaa drömmer om att arbeta som elektriker och Marah har siktet inställt på att bli lärare eller jobba inom socialtjänsten.

Hanaa Yasin, samhällsvägledare och kursledare, och Maria Ottosson, utvecklingsledare på integrationscentrum.