Lugnare vardag. Under hösten har både Önneredsskolan F–9 och den särskilda undervisningsgruppen Kompassen startat upp träffar för vårdnadshavare. Träffarna riktar sig till alla som vill ha stöd i sitt föräldraskap.

Barn som känner sig trygga med sina föräldrar klarar sig bättre i skolan och i livet. Därför satsar två skolor nu på stöd åt föräldrar. I höst har både Önneredsskolan och Kompassen, som är en skola för barn som behöver extra anpassningar, startat ABC – alla barn i centrum. Det är en serie träffar för alla som vill få en lugnare vardag med sina barn.

 Fem träffar, fyra teman

Föräldrarna träffas fem gånger. De fyra första handlar om olika teman som hur föräldrar ska uppmuntra och bekräfta sina barn och hur de kan hantera konflikter. Vid det femte får föräldrarna berätta om hur det har gått och om det har blivit någon skillnad med relationen till deras barn. En kurator håller i träffarna och startar med en kort genomgång av råd från forskare. Efter det får föräldrarna dela med sig av sina personliga erfarenheter och utmaningar.

Efter höstens första träffar har responsen varit positiv.

– Många uppskattar att träffa andra föräldrar. Det är en lättnad att förstå att man inte är ensam utan att andra kämpar med samma saker, säger Linda Antonsson, samordnare för det generella föräldraskapsstödet.

Förebyggande arbete

Träffarna är också ett förebyggande arbete. När en förälder har en trygg relation till sitt barn så är det lättare att ställa krav och sätta rimliga gränser.

– När man som förälder är trygg i sitt föräldraskap och stöttar sina barn så underlättar det skolans arbete mycket. Eleverna får lättare att nå målen och arbetsmiljön i skolan blir bättre, säger Linda Antonsson.