Förslaget att utvidga totalförbudet mot nötter i Göteborgs skolor till att omfatta även mandel får nu stöd av kommunstyrelsen. Det beslutet fattades vid ett sammanträde på onsdagen.

Förslaget går ut på att det tidigare nötförbudet också ska omfatta mandel, som tidigare varit tillåtet i Göteborgs skolor och förskolor. Dessutom ska förbudet gälla alla tider på dygnet, det vill säga när lokalerna hyrs ut till allmänheten på kvällar och helger.

Förbud sedan tio år

Förbud mot alla slags nötter och jordnötter i skolornas kost har funnits i tio års tid. Men eftersom nötter och mandel kan vara svåra att skilja i mald, flagad och hackad form rekommenderar Göteborgs Stads Allergikommitté att skolorna även förbjuder mandel.

Miljönämnden har redan ställt sig bakom det utvidgade förbudet. Innan det kan träda i kraft måste även kommunfullmäktige ge sitt godkännande.