Jessica Andersson, utvecklingsledare på Göteborgs kompetenscentrum för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

”Viktigt med tidig upptäckt”. Hallå där Jessica Andersson, utvecklingsledare på Göteborgs kompetenscentrum för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det är konferens om en narkotikafri skola under onsdagen i Göteborg, vad händer då?

– Vi brukar alltid ha med ett framgångsrikt exempel på hur man kan jobba drogförebyggande. I år har vi bjudit in Bert-Inge Karlsson som är kurator på Klippans gymnasium i Skåne. Personal från Mini- Maria ska prata om de vanligaste preparaten och lite om sin verksamhet. Staffan Hübinette, lärare och författare, berättar om det systematiska policyarbetet och vad som gäller rent juridiskt.

– Ola Skogsberg, områdespolis i centrum, pratar om framgångsrikt drogförebyggande arbete utifrån polisens perspektiv och hur skolan bör agera. Jag ska prata om Göteborgsmodellen där vi erbjuder stöd till skolorna och jag kommer också att prata om drogvaneundersökningen och hur det ser ut i Göteborg.

Hur ser det ut i Göteborg?

– Mycket är positivt, men vi har ändå lite utmaningar. Det är att det skiljer sig väldigt åt i stadsdelarna och även bland skolorna. Vi arbetar för ett jämlikt Göteborg och det gäller i allra högsta grad ungdomars droganvändning.

– Vi ser en sjunkande trend när det gäller tobak och alkohol. Narkotikan står still, men de som använder till exempel cannabis använder det fler gånger än tidigare. Attityden till cannabis har förändrats, däremot är det inte fler som använder det. Men vi är oroade att det kan bli så på sikt, så där vill vi jobba med ungdomars attityder.

Är det något område i Göteborg där det är särskilt mycket problem med droger?

– Droger finns i alla stadsdelar och Majorna-Linné har högre siffror. Det är mättat i vissa områden för dem som säljer narkotika. Nu vänder man sig till områden där man har lite mer pengar för att rekrytera. Ungdomar beskriver att det är väldigt lätt att få tag i droger. Men vi ser inte att man använder droger i den utsträckningen som man skulle kunna tänka utifrån att tillgängligheten är så hög.

Det är väl positivt?

– Ja det är jättepositivt. De allra flesta ungdomar i dag är otroligt skötsamma, de kommer inte att börja med narkotika. De som använder tobak dricker mer alkohol och det är även vanligare att de har testat narkotika, så det är väldigt skyddande om man aldrig börjar använda tobak.

Vad finns det för framgångsfaktorer i arbetet med en narkotikafri skola?

– Att skolan har en drogpolicy och en handlingsplan som man kommunicerar till personalen, men även till föräldrar och elever. Att man har ett långsiktigt arbete så man inte gör punktinsatser, det är väldigt viktigt. Att skolan arbetar aktivt och jobbar med tidig upptäckt. Att man jobbar med en skola där alla lyckas, att lyckas i skolan är den viktigaste skyddsfaktorn egentligen.

Konferensen om en narkotikafri skola har arrangerats vår och höst sedan 2017. Främsta målgruppen är rektorer och elevhälsan på grundskolan och gymnasiet, men övrig personal får komma i mån av plats. Tanken är att bland annat ge den senaste forskningen kring vad skolan behöver tänka på när det gäller en narkotikafri skola. Eftersom covid-19-pandemin pågår är antalet deltagare i år begränsat till 50 personer.