Fem tusen kronor. Så mycket kostar det för en sponsor att få ha sin logotyp på Nya Påvelundsskolan hemsida. Hittills har erbjudandet inbringat 15.000 kronor för inköp av nya böcker. Nya Påvelundsskolan är ett av få exempel på tydlig sponsring i Göteborgs grundskolor, varje stadsdelsnämnd beslutar själv om regler.

Det var i samband med en stor renovering och ombyggnation av skolbiblioteket på Nya Påvelundsskolan som rektor Anders Andersson och Berit Lyberg, chef för fritid och kultur i Älvsborg, i mitten av september skrev ett brev riktat till företag och organisationer i stadsdelen.

Tre företag nappade

I brevet ber de om ekonomisk hjälp för att kunna köpa in ny litteratur till det upprustade biblioteket.

De företag som bidrar med minst 5.000 kronor får som motprestation sina namn exponerade på en tavla i biblioteket. De erbjuds också att ha sin logotyp på skolans hemsida på Internet.

Hittills har tre företag nappat på erbjudandet. Deras logotyper på skolans hemsida är också länkade till företagens egna hemsidor.

Rektor Anders Andersson tror inte att sponsringen på något sätt påverkar skolans verksamhet eller oberoende gentemot bidragsgivarna.

Avtal med motprestation

– Nej, vi är väldigt noga med att inte låta sponsorerna påverka oss. De får till exempel inte tala om vilka böcker vi ska köpa, säger Anders Andersson.

En rundringning bland skolpersonal i olika stadsdels- nämnder tyder på att biblioteket i Nya Påvelundsskolan är ett av få exempel på tydlig sponsring på Göteborgs grundskolor.

Ändå visade en undersökning som Lärarförbundet gjorde i slutet av 1990-talet att 60 procent av landets grundskolor blivit sponsrade.

Med sponsring menas här ett avtal där skolan står för någon form av motprestation för det bidrag man fått. Motprestationen är också skattemässigt viktig för sponsorn som då får dra av kostnaden, vilket inte är möjligt vid en ren gåva.

Sverige har inga allmäna regler

– Men jag tror jag att det finns en hel del dold sponsring, där motprestationen inte alltid är så tydlig, säger Weikko Skoog på Konsumentverket som var med och arbetade fram den vägledning för sponsringspolicy som verket tillsammans Skolverket och Kommunförbundet presenterade i våras.

Till skillnad från i till exempel Danmark och Finland finns det nämligen i Sverige inte några allmänna regler eller riktlinjer för sponsring i skolan.

Konsumentverkets vägledning används nu av många kommuner i arbetet med att ta fram en egen policy.

I Göteborg är det upp till varje stadsdelsnämnd att besluta om regler för sponsring i grundskolan. För ett år sedan gav fullmäktige stadsdelarna i uppdrag att utarbeta riktlinjer. Ett policyförslag togs fram centralt och har bland annat antagits av Centrum och Älvsborg.

Policy på gång för gymnasierna

I det fastslås bland annat att sponsring kan vara knuten till en speciell aktivitet eller ett projekt och att den löpande verksamheten inte ska vara beroende av sponsormedel.

All sponsring ska vidare ske öppet och dokumenteras i ett skriftligt avtal som ska anmälas till nämnden och undertecknas av stadsdelschefen.

När det gäller gymnasieskolan saknar Göteborg fortfarande en sponsringspolicy. Ett färdigt förslag bordlades vid utbildningsnämndens möte i oktober, men ska behandlas på nytt på sammanträdet 2 november.